נהלים

נוהל, מידע והנחיות אודות סוגי הבדיקות השונות לנוכחות נוגדני כלבת בבעלי חיים, המתבצעות במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.

 

 

נוהל ייבוא כלבים וחתוליםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/imp_cats_dogs.aspxנוהל ייבוא כלבים וחתולים
נוהל יבוא בשר וביציםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_basar_vebeytzim.aspxנוהל יבוא בשר וביצים
החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 19 כנגד מחלת הברוצלוזיסhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hisun_bru_-29-04-2019.aspxהחלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 19 כנגד מחלת הברוצלוזיסבמטרה לצמצם את הסיכון לתחלואת פרות במחלת הברוצלוזיס ולשמור על בריאות הציבור, השירותים הווטרינריים מורים על חיסון עגלות התחלופה הצעירות בישראל כנגד מחלת הברוצלוזיס בתרכיב זן 19.