נהלים

אל כלביות הרשויות המקומיות ואל מתקני הארגונים למען בעלי החיים מגיעים כלבים וחתולים רבים שננטשו וזקוקים לבית חדש.
במקביל לרצון למצוא בתים חדשים מהר ככל האפשר, עומדת חובת המערך הווטרינרי למזער את החשש להפצת מחלת הכלבת. מטרת נוהל זה לקבוע כללים שימזערו חשש זה.

נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות

 

 

מתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/mahlakot_rishuy_asakim.aspxמתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריה
אירוע חיובי של מחלת קטרת העור - 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or-15-7-19.aspxאירוע חיובי של מחלת קטרת העור - 15.7.19
הודעה ללולנים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_7_19.aspxהודעה ללולנים, יולי 2019