נהלים

אל כלביות הרשויות המקומיות ואל מתקני הארגונים למען בעלי החיים מגיעים כלבים וחתולים רבים שננטשו וזקוקים לבית חדש.
במקביל לרצון למצוא בתים חדשים מהר ככל האפשר, עומדת חובת המערך הווטרינרי למזער את החשש להפצת מחלת הכלבת. מטרת נוהל זה לקבוע כללים שימזערו חשש זה.

נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19