נהלים

פינות חי ברחבי הארץ, במוסדות, חוות לימוד, קיבוצים ועוד מייצרות הזדמנויות ללימוד הציבור ולחשיפתו לבעלי חיים השוהים במקום. הקשר בן בני אדם לבעלי חיים הוכח כקשר חיובי הטמונה בו תועלת רבה, אך יחד עם זאת, מקומות המציגים בעלי חיים עלולים להוות מקור להתפרצות מחלות ו/או להעברת מחלות מדבקות לבני אדם ולבעלי חיים, ולפגיעה ברווחת בעלי החיים. לפיכך קיים צורך להסדיר את הפעילות במקומות אלה בשני ההיבטים האמורים.

נוהל פינות חי - מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי חיים בפינות חי

 

 

נוהל רישוי רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rofim_vet.aspxנוהל רישוי רופאים וטרינריםהסדרת אופן הנפקת רישיון, היתר זמני או היתר מוגבל לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל
נוהל "שחיטה פולחנית" - שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים לשם חגיגה מסורתית, קיום מנהג עממי או נדרhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_shlita_pulhanit.aspxנוהל "שחיטה פולחנית" - שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים לשם חגיגה מסורתית, קיום מנהג עממי או נדרמטרת הנוהל להסדיר את התנאים לקבלת היתר לשחיטת בעל חיים - צאן בלבד - מחוץ לבית מטבחיים במקרה של שחיטה לשם חגיגה מסורתית, קיום מנהג עממי או נדר (שחיטה פולחנית), לרבות קביעת הוראות מיוחדות לעניין שחיטת צאן באירועים של שחיטה פולחנית בעלי אופי פומבי.
נוהל הגשת בקשה לרישום תרכיב וטרינרי חדש: מבנה ותכולת תיק הרישום (Dossier)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum_tarkiv_vet.aspxנוהל הגשת בקשה לרישום תרכיב וטרינרי חדש: מבנה ותכולת תיק הרישום (Dossier)מטרת הנוהל לקבוע ולהסדיר את אופן הגשת בקשה לרישום תרכיב וטרינרי חדש ובפרט את מבנה ותכולת תיק הרישום הנדרש במסגרת הבקשה לאישור תרכיב, לצורך קבלת היתר יצור, יבוא, החזקה והפצה לפי התקנות.