נהלים

פינות חי ברחבי הארץ, במוסדות, חוות לימוד, קיבוצים ועוד מייצרות הזדמנויות ללימוד הציבור ולחשיפתו לבעלי חיים השוהים במקום. הקשר בן בני אדם לבעלי חיים הוכח כקשר חיובי הטמונה בו תועלת רבה, אך יחד עם זאת, מקומות המציגים בעלי חיים עלולים להוות מקור להתפרצות מחלות ו/או להעברת מחלות מדבקות לבני אדם ולבעלי חיים, ולפגיעה ברווחת בעלי החיים. לפיכך קיים צורך להסדיר את הפעילות במקומות אלה בשני ההיבטים האמורים.

נוהל פינות חי - מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי חיים בפינות חי

 

 

נוהל הוצאת ציפור מהארץhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_tzipor_mahmad.aspxנוהל הוצאת ציפור מהארץ
המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי
כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hasdarat_pikuach_klavim_2020.aspxכללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020