נהלים

פינות חי ברחבי הארץ, במוסדות, חוות לימוד, קיבוצים ועוד מייצרות הזדמנויות ללימוד הציבור ולחשיפתו לבעלי חיים השוהים במקום. הקשר בן בני אדם לבעלי חיים הוכח כקשר חיובי הטמונה בו תועלת רבה, אך יחד עם זאת, מקומות המציגים בעלי חיים עלולים להוות מקור להתפרצות מחלות ו/או להעברת מחלות מדבקות לבני אדם ולבעלי חיים, ולפגיעה ברווחת בעלי החיים. לפיכך קיים צורך להסדיר את הפעילות במקומות אלה בשני ההיבטים האמורים.

נוהל פינות חי - מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי חיים בפינות חי

 

 

טפסים והוראות להתנהלות באזור הסגר - שפעת העופותhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tfasim_shapaat_ofot.aspxטפסים והוראות להתנהלות באזור הסגר - שפעת העופות
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוימחלת נגיף הרפס של קוי הינה מחלה רשומה בישראל ובארגון הבין לאומי לבריאות בעלי חיים ( OIE ). המחלה הינה אנדמית בישראל ולכן לא מאפשרת יצוא של דגי קוי המוגדרים כחופשיים מהמחלה במידה וגודלו במערכות שאינן מאובטחות ביולוגית
נוהל לניטור מחלות רשומות במשקים לגידול דגי נוי של מים קרים במערכות פתוחות, המיועדים לייצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_nitur_meshkey_dagim.aspxנוהל לניטור מחלות רשומות במשקים לגידול דגי נוי של מים קרים במערכות פתוחות, המיועדים לייצוא