נהלים

​​משרד החקלאות מעוניין לשפר את השירות הניתן ליבואני הדגים וציוד הדיג בכל הנוגע לבקשות יבוא לארץ. להלן מובא באופן מפורט תהליך היבוא של דגי נוי לישראל, לרבות ההיתרים הנדרשים.

 

 

נוהל קנייה, מכירה והובלת צאןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/knya_mechira_hovala_tzon.aspxנוהל קנייה, מכירה והובלת צאן
רשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tiug_mercazey_mazon_ 2014.aspxרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזון לשנת 2014
טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum_rechev.aspxטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים