נהלים

 

 

עדכון אירועי פה וטלפיים - ינואר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim-3-1-19.aspxעדכון אירועי פה וטלפיים - ינואר, 2019
מצגות מהכנס השנתי ה-30 למדעי הבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentations_kenes_bakar_2018.aspxמצגות מהכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר
נוהל טיפול בבהמה רובצת https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_behema_rovetzet_1.9.13.aspxנוהל טיפול בבהמה רובצת נוהל טיפול בבהמה רובצת