נהלים

טיפולים נגד מזיקים ומחלות שבהסגר מיועדים למניעת העברתם של נגעים אלה, באמצעות תוצרת חקלאית, מארץ/אזור הנגועים בהם אל כאלה שאינם נגועים.

 

 

נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל
נוהל המעבדה לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fish_lab.aspxנוהל המעבדה לדגים
נוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ptor_mivnim.aspxנוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט