נהלים

נוהל זה מתייחס לתהליכי פיקוח על יבוא מקנה למדינת ישראל. והוא מתייחס לשלבי תהליכי היבוא, החל משלב אישור המדינה כמקור מאושר וטרינרית ליבוא של מקנה ועד שחרורו של המקנה בנמלים ובמעברי הכניסה לישראל.

 

 

נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל
נוהל המעבדה לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fish_lab.aspxנוהל המעבדה לדגים
נוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ptor_mivnim.aspxנוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט