נהלים

נוהל זה מתייחס לתהליכי פיקוח על יבוא מקנה למדינת ישראל. והוא מתייחס לשלבי תהליכי היבוא, החל משלב אישור המדינה כמקור מאושר וטרינרית ליבוא של מקנה ועד שחרורו של המקנה בנמלים ובמעברי הכניסה לישראל.

 

 

נוהל קנייה, מכירה והובלת צאןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/knya_mechira_hovala_tzon.aspxנוהל קנייה, מכירה והובלת צאן
רשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tiug_mercazey_mazon_ 2014.aspxרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזון לשנת 2014
טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum_rechev.aspxטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים