נהלים

נוהל זה מתייחס לתהליכי פיקוח על יבוא של מוצרים מבעלי חיים שאינם מיועדים למאכל למדינת ישראל. נוהל זה עוסק בשלבי תהליך יבוא של מוצרים אלו, החל משלב קבלת היתר היבוא ועד שחרורו של המשלוח בנמלים ובמעברי הכניסה לישראל.

 

 

נוהל קנייה, מכירה והובלת צאןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/knya_mechira_hovala_tzon.aspxנוהל קנייה, מכירה והובלת צאן
רשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tiug_mercazey_mazon_ 2014.aspxרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזון לשנת 2014
טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum_rechev.aspxטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים