נהלים

נוהל יבוא זה מרכז את כל ההנחיות לפיהן מאושר יבוא חומר צמחי, מוצרי צמחים וזרעים, על מנת להסדיר יבוא זה באופן חוקי בהתאם לחוק הגנת הצומח, תקנות יבוא צמחים וחוק הזרעים על תקנותיו הרלבנטיות, ולהעביר את הדרישות הפיטוסניטריות ליבואן ולמדינה המייצאת

 

 

נוהל קנייה, מכירה והובלת צאןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/knya_mechira_hovala_tzon.aspxנוהל קנייה, מכירה והובלת צאן
רשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tiug_mercazey_mazon_ 2014.aspxרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזוןרשימת תיוג לבדיקת מרכזי מזון לשנת 2014
טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum_rechev.aspxטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים