חיפוש מסמכים לפי סוג מידע
 

 

סיכום נוהל מיכון חוסך כוח אדם לשנים 2010-2009 ונוהל מיכון חוסך כוח אדם לשנת 2011https://www.moag.gov.il/Publication/hipus_murhav/Pages/sikum_nohal_mikun_2009_2010.aspxסיכום נוהל מיכון חוסך כוח אדם לשנים 2010-2009 ונוהל מיכון חוסך כוח אדם לשנת 2011סיכום נוהל מיכון חוסך כוח אדם לשנים 2010