חלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכותשירות ההדרכה והמקצועצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_halav_netuni_yezur.aspxחלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכות23/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1835
טווידיה - Tweediaשירות ההדרכה והמקצועתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_tweedia.aspxטווידיה - Tweedia23/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1836
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-21תכשירים ליצואהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_potatoes.aspxתכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1831
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-21שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_carrot.aspxתכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1832

 

 

יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומיםהגנת הצומח - אגף כימיה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/tahshireyhadbara/yevumakbilיבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים23/09/2020 21:00:00{4ffe9433-7b04-4de9-be90-22ca1a8b2fb7}05ce0a72-0ad7-4d6f-8d15-9b25a93fb68812
Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019הגנת הצומח;מידע לחקלאישירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אבחון, זיהוי וניטור מזיקים;חולייתנים וחלזונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 201921/09/2020 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12744
הודעה ללולנים, ספטמבר 2020שירותים וטרינריים;ענפי בעלי חייםשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_9-20.aspxהודעה ללולנים, ספטמבר 202020/09/2020 21:00:00{0cb08b6a-5360-4784-8df5-82e490473586}d6da9c1e-c2eb-45c1-9529-ac5bb097814f10
עדכוני השירותים הווטרינרייםקורונהשירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/vet_update.aspxעדכוני השירותים הווטרינריים19/09/2020 21:00:00{b54d746e-bf05-49ac-bd01-0c8cb21f8fa5}71c1a148-e9d2-48f2-8a86-1dd31f192b849

 

 

 

 

 

 

מצעים מנותקים והידרופוניקהשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/detached_linen_course_and_hydroponics_2020.aspxמצעים מנותקים והידרופוניקה15/11/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc436

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה