חוקים ותקנות

​​​​​​​​​​

 

 

נהלים/Procedures/Pages/default.aspxנהלים
חוקיםhttp://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawLaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&cm=10חוקים
תקנות/LawsRegulation/takanot/Pages/default.aspxתקנות
חוקים ותקנות- שירותים וטרינריים/vet/hukim/Pages/default.aspxחוקים ותקנות- שירותים וטרינריים
חוקים ותקנות- שירותים להגנת הצומח ולביקורת/ppis/Laws/Pages/default.aspxחוקים ותקנות- שירותים להגנת הצומח ולביקורת
טיוטות תקנות/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/default.aspxטיוטות תקנות