לקראת סוף השבוע הבא עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים במשחטותלקראת סוף השבוע הבא עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים במשחטות15/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Eid-al-Adha-update.aspx
בחינת גידול סליקורניה במצע מנותק ובתנאי המלחה שוניםבחינת גידול סליקורניה במצע מנותק ובתנאי המלחה שונים15/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_gidul_selicornia.aspx
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון15/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspx
ידיעון האגף לניהול משברים סיכום חציון לשנת 2018ידיעון האגף לניהול משברים סיכום חציון לשנת 201815/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/yedionn1_2018.aspx
שימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפיםשימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפים15/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shimush_bmaim_bginut_pratiut.aspx
גידול בצל, אוגוסט 2018גידול בצל, אוגוסט 201815/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_august_2018.aspx
בעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליוןבעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליון14/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/crisis_water.aspx
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחה של 40 אתרוגים מברצלונהמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחה של 40 אתרוגים מברצלונה14/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/etrog_barcelona.aspx
פנקס כיס לגוזםפנקס כיס לגוזם14/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspx
סיום ספירה לאחור במוקד הפה והטלפיים בבאקה אל ערביהסיום ספירה לאחור במוקד הפה והטלפיים בבאקה אל ערביה14/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/sfira_lehachor.aspx
התקשרויות עם ספקים רבעון 2 2018התקשרויות עם ספקים רבעון 2 201814/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/qtr3_2018.aspx
כרוב לתעשייה - מכסה 7025 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון המודעה מיום 12.8.18 כרוב לתעשייה - מכסה 7025 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון המודעה מיום 12.8.18 13/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tikun_kruv_latasiya.aspx
טיוטת נוהל תמיכה בצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית אשר ויתרו על מכסת מים בשנת 2018טיוטת נוהל תמיכה בצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית אשר ויתרו על מכסת מים בשנת 201813/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/draft_tmicha_aziva.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO 12/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_roshashana.aspx
טיוטת נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצבת המים לשנת 2018טיוטת נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצבת המים לשנת 201812/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/draft_tmicha_meshakim.aspx
נוהל תמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18נוהל תמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/1812/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Tmich_Yazamut_Iskit.aspx
הסתיימה חלוקת מכסה - 2313 איחוד אירופי - מזון לבעלי חייםהסתיימה חלוקת מכסה - 2313 איחוד אירופי - מזון לבעלי חיים11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/egozeyadama.aspx
הסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסה 7039: בצל - איחוד אירופי הסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסה 7039: בצל - איחוד אירופי 11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal.aspx
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רשיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכס - מכסה 7025 WTO - המכסה מיועדת למפעליי התעשיה - לעיבוד בלבד משרד החקלאות מודיע על חלוקת רשיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכס - מכסה 7025 WTO - המכסה מיועדת למפעליי התעשיה - לעיבוד בלבד 11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kruvlataasiya.aspx
היערכות לעונת מסיק הזיתים לשנת 2018היערכות לעונת מסיק הזיתים לשנת 201811/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/Publications/Pages/Olive_teum.aspx
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx
ערך חליפי : תרומתם הכספית של עציםערך חליפי : תרומתם הכספית של עצים11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Erech_Halifi.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
כללים להכנת סקר עציםכללים להכנת סקר עצים11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/klalim_seker_ezim.aspx
נוהל העתקותנוהל העתקות11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/nohal_haatakot.aspx
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspx
בשורה של פעילויות: מפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 9 טון בשר בקר, עוף וכבש, ולמעלה מטון שומן כבש שהובאו משטחי הרשות הפלסטינאיתבשורה של פעילויות: מפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 9 טון בשר בקר, עוף וכבש, ולמעלה מטון שומן כבש שהובאו משטחי הרשות הפלסטינאית11/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat__August.aspx
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 91Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 9111/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/Publication_2018/Pages/Israel-Plant-Breeders'-Rights-Gazette-NO.-91.aspx
סיכום מפגש ראשון - יער עירוניסיכום מפגש ראשון - יער עירוני08/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_1.aspx
שומרים על היער העירוני באשקלוןשומרים על היער העירוני באשקלון08/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yaar_ironi_Ashkelon.aspx
עש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברהעש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברה08/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_august_2018.aspx
משרד החקלאות פינה תשעה כלבים מכלביה באום אל פאחם שסבלו מהזנחה ממושכת, והיה קיים חשש לבריאותםמשרד החקלאות פינה תשעה כלבים מכלביה באום אל פאחם שסבלו מהזנחה ממושכת, והיה קיים חשש לבריאותם07/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Dog_Brutality1.aspx
קרן מחקרי שה"מקרן מחקרי שה"מ07/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/keren_mehkarim.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-יולי 2018דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-יולי 201807/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_july_2018.aspx
רשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"רשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"07/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/reshimat_rashuiot.aspx
מתן ארכה שנייה - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 מתן ארכה שנייה - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 07/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/shmitha_extara.aspx
בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2018בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 201807/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RFI_mehkarim_shaham_2018.aspx
תעודת בריאות ליצוא לא מסחרי של חיות מחמד לסרביהתעודת בריאות ליצוא לא מסחרי של חיות מחמד לסרביה06/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Health-certificate-noncommercial-movement-Serbia.aspx
מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2018מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 201806/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/adifut_leumit_2018.aspx
נתוני גידול פרחיםנתוני גידול פרחים06/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Data_flower_growing.aspx
בהמשך למהלכים לטובת שמירה על אוכלוסיית הדגים: בשל השבתת הדיג בעונת הרבייה משרד החקלאות יתמוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בדייגי הים התיכון בהמשך למהלכים לטובת שמירה על אוכלוסיית הדגים: בשל השבתת הדיג בעונת הרבייה משרד החקלאות יתמוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בדייגי הים התיכון 05/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Fishermen_Support.aspx
בחינה מחדש (רוויזיה) של חומרי הדברהבחינה מחדש (רוויזיה) של חומרי הדברה05/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/behina_mehadash_hadbara.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבולטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול05/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/tmicha_kabul.aspx
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2019קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 201904/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2019.aspx
היערכות לעונת גדיד התמרים נפת יריחו והבקעה לשנת 2018היערכות לעונת גדיד התמרים נפת יריחו והבקעה לשנת 201804/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/Publications/Pages/Palm_Tree_2018.aspx
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טריה 2018 - 2020נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טריה 2018 - 202001/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kadam_tozeret.aspx
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותטבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות01/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/support_table_2018.aspx
טיוטה להערות הציבור קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפרטיוטה להערות הציבור קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפר01/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/madanrashi/publication/2018/Pages/draft_start_up.aspx
יום עיון בנושא Phytosanitary Irradiation in Israel - Challenges and Opportunitiesיום עיון בנושא Phytosanitary Irradiation in Israel - Challenges and Opportunities01/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/yom_hiyun_19-8-18.aspx