הזמנה ליום עיון בנושא 'גפן יין- עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020הזמנה ליום עיון בנושא 'גפן יין- עבר, הווה עתיד' - 1.3.202017/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/Gefen_yom_iun.aspx
הודעה ללולנים, פברואר 2020הודעה ללולנים, פברואר 202017/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspx
אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.2016/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-17-2-2020.aspx
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 202016/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
​​​פנייה להצגת מועמדות למשרת מנכ”ל מועצת החלב ויו”ר ועדת המכסות – (הארכת מועד הגשת מועמדות)​​​פנייה להצגת מועמדות למשרת מנכ”ל מועצת החלב ויו”ר ועדת המכסות – (הארכת מועד הגשת מועמדות)15/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/mankal_milk.aspx
תכנית הדרכה לשנת 2020תכנית הדרכה לשנת 202015/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2020.aspx
מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, פברואר 2020מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, פברואר 202012/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim.aspx
דפון חורף – גשם, גשם משמיםדפון חורף – גשם, גשם משמים12/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_horef_2020.aspx
אגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - לתעשיית הקבוקיםאגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - לתעשיית הקבוקים12/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/130220egozeyadama.aspx
אילו פרחים אהודים בקרב הישראלים? אילו זנים נמצאים בשוק? האם הצרכן הישראלי רומנטי?אילו פרחים אהודים בקרב הישראלים? אילו זנים נמצאים בשוק? האם הצרכן הישראלי רומנטי?12/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Valentine_Day.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 11/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
נוהל בדיקה ושחרור גפן מאכל / יין לאחר ניקוינוהל בדיקה ושחרור גפן מאכל / יין לאחר ניקוי10/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_geffen.aspx
צריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפהצריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפה10/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kiwifruit.aspx
רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 9.2.20רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 9.2.2008/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim_2020.aspx
יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה - חוות עדן 2018יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה - חוות עדן 201808/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_sade_dishun_rosh_hita.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 09.02.2020דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 09.02.202008/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot09022020.aspx
יעילות היישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, מסילות - 2019 יעילות היישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, מסילות - 2019 08/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_sade_dishun_rosh_hita_mesilot.aspx
הסיכוי נמוך בשלב זה, אך משרד החקלאות אינו לוקח סיכון: שר החקלאות צחי הנגבי קיים היום דיון היערכות לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה מערב הסעודית לשטחי ישראלהסיכוי נמוך בשלב זה, אך משרד החקלאות אינו לוקח סיכון: שר החקלאות צחי הנגבי קיים היום דיון היערכות לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה מערב הסעודית לשטחי ישראל08/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/locust.aspx
מנזקי הסערה: מפקחי משרד החקלאות פינו הלילה, תחת גשם כבד, סוס שננטש, נפצע וסבל מהזנחה סמוך ליישוב פורדיסמנזקי הסערה: מפקחי משרד החקלאות פינו הלילה, תחת גשם כבד, סוס שננטש, נפצע וסבל מהזנחה סמוך ליישוב פורדיס08/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/rescued_horse_fureidis.aspx
ועדת פרוגרמות מס' 3/2016 (יום ד' 03/02/2016)ועדת פרוגרמות מס' 3/2016 (יום ד' 03/02/2016)05/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/vaadat_programot_2016/Pages/vaadat_programot_3_2016.aspx
בשנת 2018 סך המכר של הפיצוחים והפירות המיובשים ברשתות השיווק הגיע לכ-12,000 טון, בערך של כ-600 מיליון ₪ בשנת 2018 סך המכר של הפיצוחים והפירות המיובשים ברשתות השיווק הגיע לכ-12,000 טון, בערך של כ-600 מיליון ₪ 05/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/tu_bishvat_skira.aspx
מקרה כלבת מספר 4 בכלבה, באזור כפר בלום ובית הילל - 5.2.20מקרה כלבת מספר 4 בכלבה, באזור כפר בלום ובית הילל - 5.2.2005/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_4_20.aspx
טבלת פרחי קטיףטבלת פרחי קטיף04/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/table_perch_katif.aspx
הודעה לבתי מטבחיים, משחטות ומפעלים לבשר גולמי שבפיקוח השירותים הווטרינריים בעניין גביית תשלומים בעד פיקוח וטרינרי במפעלים החל מיום תחילת פעילותו של התאגיד ועד להתקנת תקנות בעניין אגרותהודעה לבתי מטבחיים, משחטות ומפעלים לבשר גולמי שבפיקוח השירותים הווטרינריים בעניין גביית תשלומים בעד פיקוח וטרינרי במפעלים החל מיום תחילת פעילותו של התאגיד ועד להתקנת תקנות בעניין אגרות04/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/Veterinary_Inspection_Corporation/Pages/fees_for-supervision.aspx
דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכל03/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspx
חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2018חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 201803/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gidul_metilot.aspx
חלוקת רישיונות יבוא לתעשייה: זיתי מאכל ושקדים מקולפים חלוקת רישיונות יבוא לתעשייה: זיתי מאכל ושקדים מקולפים 02/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/taasiyazeytimveshkedim.aspx
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 202002/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר 2020דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר 202002/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_01_2020.aspx
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 2020תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 202002/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_2020.aspx
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 202002/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 2020מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 202002/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspx
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspx
מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשורמבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשור01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hasa_shetach_patuach_2019.aspx
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורטיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_fusarium_hasa_2019.aspx
מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש מו"פ דרום, 2018 מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש מו"פ דרום, 2018 01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_dlaat_armonim_2019.aspx
משרד החקלאות מארח משלחת נציגים מפנמה משרד החקלאות מארח משלחת נציגים מפנמה 01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Panama_in_Israel.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E שפעת עופות בגילגל - 11.2.20הודעה דחופה ל-O.I.E שפעת עופות בגילגל - 11.2.2001/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot_01-02-20.aspx
בטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלולבטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלול01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_betichut_mutzri_mazon_lul.aspx
בארץ אהבתי השקד פורח - סקירה של משרד החקלאות מגלה: הישראלים התאהבו בשקדים בעשור האחרון – ומגמה זו צפויה להימשך בארץ אהבתי השקד פורח - סקירה של משרד החקלאות מגלה: הישראלים התאהבו בשקדים בעשור האחרון – ומגמה זו צפויה להימשך 01/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/almonds.aspx
מנגו: ניתוח שוק, סביבה עסקית ותמחירמנגו: ניתוח שוק, סביבה עסקית ותמחיר29/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mango_2019.aspx
הערכת אזורי סיכון למחלת הכלבת לשנת 2020הערכת אזורי סיכון למחלת הכלבת לשנת 202027/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/sikun_gavoah_kalevet_2020.aspx
יצוא דגי נוי של מים קרים למדינות האיחוד האירופייצוא דגי נוי של מים קרים למדינות האיחוד האירופי27/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/yetzu_dagey_noy.aspx