משרד החקלאות נערך לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי ישראל​​משרד החקלאות נערך לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי ישראל​​20/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/arbe.aspx
הודעת המשך 38 לOIE ניוקסל - 18.2.19הודעת המשך 38 לOIE ניוקסל - 18.2.1920/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_38_18-2-19.aspx
משרד החקלאות מציג: דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקותמשרד החקלאות מציג: דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות20/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_hadbara2017.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר, 201919/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_01_19.aspx
נגיעות בטפיל נאוספורה קנינום (Neospora caninum) בצאןנגיעות בטפיל נאוספורה קנינום (Neospora caninum) בצאן19/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2019/Pages/Neospora-caninum.aspx
תחשיב אבטיח מיני - שטח פתוח, שתילת מרץ-יוני - דצמבר 2018תחשיב אבטיח מיני - שטח פתוח, שתילת מרץ-יוני - דצמבר 201819/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avatiach_mini.aspx
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה – פרסום להערות הציבורנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה – פרסום להערות הציבור19/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_tapuah2019.aspx
נוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול לשנת 2019 – פרסום סופי לציבורנוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול לשנת 2019 – פרסום סופי לציבור18/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_psolet2019.aspx
נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון במסגרת 'הסכם המים החדש (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019'נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון במסגרת 'הסכם המים החדש (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019'18/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_galil2019.aspx
עדכונים בנושא מחלת פה וטלפיים באזור טמרה, 17.2.19עדכונים בנושא מחלת פה וטלפיים באזור טמרה, 17.2.1917/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_tamra_1-28-1-19.aspx
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2019-2021 – פרסום סופי לציבורנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2019-2021 – פרסום סופי לציבור17/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Gidulim_hadashim.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 702516/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal17219.aspx
תחשיב גידול קנאביס רפואי, אוקטובר 2017תחשיב גידול קנאביס רפואי, אוקטובר 201716/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_cannabis_october_2017.aspx
מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עדכון מס' 11 מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עדכון מס' 11 16/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Michun_new.aspx
דיווח המשך 8 ל- O.I.E פה וטלפיים - 13.2.19דיווח המשך 8 ל- O.I.E פה וטלפיים - 13.2.1913/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_13-02-19.aspx
דו"ח התקשרויות רבעון 4 2018דו"ח התקשרויות רבעון 4 201813/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/qtr_4_2018.aspx
נתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים בין השנים 2016-2018נתונים סטטיסטיים במרכז רישום הכלבים בין השנים 2016-201812/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2019/Pages/doch_klavim_vaadat_kneset_2019.aspx
גילוי Mycobacterium Caprae בטבחת עגל יבואגילוי Mycobacterium Caprae בטבחת עגל יבוא11/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/Mycobacterium-Caprae.aspx
קודי הקצאת עובדים זרים לשנת 2020 (ללא מקדמי הקצאה)קודי הקצאת עובדים זרים לשנת 2020 (ללא מקדמי הקצאה)11/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/kodei_gidul2020.aspx
יום צמצום בזבוז המזון יום צמצום בזבוז המזון 11/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Reduction_Food.aspx
מכסה 2314 איחוד אירופאי - מזון לבעלי חיים - הסתיימה חלוקת המכסהמכסה 2314 איחוד אירופאי - מזון לבעלי חיים - הסתיימה חלוקת המכסה10/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mazon_lebaaley_hayim.aspx
מכסה 7134 חמצה קנדה - הסתיימה המכסה לוותיקים מכסה 7134 חמצה קנדה - הסתיימה המכסה לוותיקים 10/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza_kanada.aspx
הודעה ליבואן - אושר יבוא של תרביות רקמה של קנביס מקנדההודעה ליבואן - אושר יבוא של תרביות רקמה של קנביס מקנדה10/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tarbit_kanabis.aspx
ועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראלועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראל10/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_klavim.aspx
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה10/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal_110119.aspx
תוכניות עבודה לשנת 2019תוכניות עבודה לשנת 201910/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/Work_Plan_2019.aspx
רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.1909/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspx
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.1909/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspx
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.1909/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E שחפת - 8.2.19הודעה דחופה ל-O.I.E שחפת - 8.2.1909/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/shahefet-08-02-19.aspx
מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתמצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת09/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyiun_Drainage_of_cowshed.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO 06/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal100219.aspx
תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחתזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומח06/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sustainable_nutrition_and_food_security_in_agriculture_in_Israel.aspx
רשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנהרשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנה06/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/hesger_mikne.aspx
עדכונים באשר למחלת פה וטלפיים במושב יונתן - 6.2.19עדכונים באשר למחלת פה וטלפיים במושב יונתן - 6.2.1905/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_jonathan-4-2-19.aspx
גידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסיםגידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסים05/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_yerakot_al_matza_kokus.aspx
הסכם המים (3) (הישן) - נוהל המשכי להשקעות בשנת 2019 הסכם המים (3) (הישן) - נוהל המשכי להשקעות בשנת 2019 05/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Water_agreement.aspx
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות חלב לשנת 2019 נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות חלב לשנת 2019 05/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Refet.aspx
חמצה מקסיקו - מכסה 7133 - הסתיימה המכסה לותיקיםחמצה מקסיקו - מכסה 7133 - הסתיימה המכסה לותיקים04/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himzameksiko.aspx
חסילונים ופרואנים - מכסה 3061 WTO - הסתיימה חלוקת המכסהחסילונים ופרואנים - מכסה 3061 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה04/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/hasilonim.aspx
הודעה על הגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2020 הודעה על הגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2020 04/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/a_migrant_worker_employing.aspx
עדכונים באשר למחלת פה וטלפיים בקיבוץ גונן - 4.2.19עדכונים באשר למחלת פה וטלפיים בקיבוץ גונן - 4.2.1903/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_gonen-27-1-19.aspx
נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים לשנת 2019 – לפרסום לציבורנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים לשנת 2019 – לפרסום לציבור03/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flowers.aspx
ישובים המשוחררים מהסגר פה וטלפיים - 4.2.19ישובים המשוחררים מהסגר פה וטלפיים - 4.2.1903/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/tom_hesger-3-2-19.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - 2019-2018מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - 2019-201803/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspx
חבושים איחוד אירופאי, מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 2019חבושים איחוד אירופאי, מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 201902/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/chavushim.aspx
חבושים איחוד אירופאי מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 2019חבושים איחוד אירופאי מכסה 8086 – עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות לשנת 201902/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/chavushim.aspx
משרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביותמשרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביות02/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Shorten_Adoption_Time.aspx
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 201902/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_cotton_2019.aspx
הנחיות ודגשים לפעילות הגרעינים המשימתיים בתקופת בחירותהנחיות ודגשים לפעילות הגרעינים המשימתיים בתקופת בחירות02/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Elections_Highlight.aspx