פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
אגרות ודמי שירותאגרות ודמי שירות09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspx
פיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממותפיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממות09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_risus_prachim_gerbera.aspx
מערך למילוי נספקים לתות שדהמערך למילוי נספקים לתות שדה09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_tut_sade.aspx
מערכת לקיפול ופריסת חוטי הדליה במלפפוןמערכת לקיפול ופריסת חוטי הדליה במלפפון09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_melffonim.aspx
משרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינרמשרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינר09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Brucellosis.aspx
טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.1906/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspx
נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק06/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspx
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים05/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 201901/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspx
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.1928/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspx
יום הכלבת הבינלאומייום הכלבת הבינלאומי25/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/kalevet/yom_hakalevet_2014
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבורנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבור25/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020_tyutalehearothazibur.aspx
הודעה לציבור היבואנים הודעה לציבור היבואנים 25/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspx
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 202225/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspx
מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 201925/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspx
הודעה ללולנים - ספטמבר, 2019הודעה ללולנים - ספטמבר, 201925/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_9-19.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ספטמבר, 2019מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ספטמבר, 201924/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspx
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 204024/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspx
הנחיות לגידול הדסים בישראלהנחיות לגידול הדסים בישראל24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_adasim.aspx
קול קורא קורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11 קול קורא קורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11 24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Planners_Course.aspx
קורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים קורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים 24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Baley_Tafkidim.aspx
סיכום תהליך שיתוף ציבור בענף המרעה סיכום תהליך שיתוף ציבור בענף המרעה 24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Anaf_Hamiree_Share.aspx
מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (Grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידמנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (Grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/grain-free_pets.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.201924/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot210719.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.201924/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot150919.aspx
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה24/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspx
מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידמינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד23/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/FDA_instruction.aspx
הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון לגידולי פלחה בבעל לעונת 2019 - 2020הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון לגידולי פלחה בבעל לעונת 2019 - 202023/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Policy_announcement.aspx
ברכת השר אורי אריאל לשנה טובהברכת השר אורי אריאל לשנה טובה23/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/shana_tova.aspx
מבנה ארגוני - השירותים להגנת הצומח ולביקורתמבנה ארגוני - השירותים להגנת הצומח ולביקורת22/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/About/Pages/mivne_irguni_ppis.aspx
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 201922/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspx
הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/2021/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mipgash_mezam_yaar_ironi.aspx
מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות21/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspx
בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2019בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 201921/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_september_october_2019.aspx
מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת - ממלא מקום מדען ראשי במשרד החקלאות מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת - ממלא מקום מדען ראשי במשרד החקלאות 21/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/About/Pages/agri_madan_rashi.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 202218/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft_export_2020_2022.aspx
שחרור הסגר קטרת העור - כפר עוזייר, 19.9.19שחרור הסגר קטרת העור - כפר עוזייר, 19.9.1918/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/sium_hesger_kateret_or_18-9-19.aspx
גידול בצל, ספטמבר 2019גידול בצל, ספטמבר 201917/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspx
הדברת פגעים בחצילים, ספטמבר 2019הדברת פגעים בחצילים, ספטמבר 201917/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants.aspx
הודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודוהודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודו17/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_batle_hodu.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיההודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיה17/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_hasa_turky.aspx
הודעה ליבואנים - חידוש יבוא אוכמניות טריות מצ'ילההודעה ליבואנים - חידוש יבוא אוכמניות טריות מצ'ילה17/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_ochmaniot_chile.aspx
הודעה ליבואנים - אושר חידוש היבוא של אוכמניות טריות מארגנטינההודעה ליבואנים - אושר חידוש היבוא של אוכמניות טריות מארגנטינה17/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_ochmaniot_argentina.aspx
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בתפוח אדמה, ספטמבר 2019רשימת תכשירי הדברה לפגעים בתפוח אדמה, ספטמבר 201917/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_tapuach_adama.aspx
הודעה ליבואנים - תוקף רישיונות יבוא לחומרי הדברההודעה ליבואנים - תוקף רישיונות יבוא לחומרי הדברה17/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_jomrey_hadbara.aspx
שוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2018שוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 201817/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/bakar_lebasar.aspx
רשימת תכשירים להדברת פגעים בתות שדה, ספטמבר 2019רשימת תכשירים להדברת פגעים בתות שדה, ספטמבר 201915/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_tut_sade_september_2019.aspx
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ספטמבר 2019רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ספטמבר 201914/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2019.aspx