השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והינם זרוע לאכיפת חוקים ותקנות ולמתן שרותים מקצועיים בנושאי הגנת הצומח, ניטור ומניעת נגעי צמחים וליבוא ויצוא של תוצרת חקלאית.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם רשות מוסמכת הרשאית להנפיק תעודות בינלאומיות הדרושות במסחר בתוצרת חקלאית, כמו תעודות בריאות, תעודות יצוא לתוצרת אורגנית ותעודות המעידות על איכות של תוצרת חקלאית טרייה. 

חזון השירותים להגנת הצומח ולביקורת לשמור ולהצמיח את החקלאות בישראל:
  • להוות אסמכתא מקצועית מובילה ועדכנית התחומי הגנת הצומח ורישוי חומרי הדברה, להבטחת תוצרת חקלאית איכותית ובריאה לאדם ולסביבה.
  • להגן על הצומח בישראל באמצ​עות מניעת פלישת נגעים חדשים המאיימים על הצומח והסביבה
  • להיות ארגון הרואה את העובד וצרכיו, מקיים סביבת עבודה נוחה ומאפשרת
  • לפעול בשקיפות, שרותיות, אדיבות, מקצועיות ואחריות ולהוביל למודעות הציבור בתחומי הגנת הצומח
  • למנף את הארגון ברמה הלאומית והבינלאומית, לבנות ולחזק קשרים עם ארגונים.​

השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים בהתאמה לתקן בינלאומי ISO 9001:2000 שהינו תקן לניהול איכות ומעבדות הכימיה שלנו מוסמכות לתקן הבינלאומי ISO 17-025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המעיד על כשירותן לבצע את הבדיקות, בנוסף אנו פועלים בהתאמה לתקנים בינלאומיים נוספים. 
השירותים להגה"צ ולביקורת מקיימים קשרים ומגעים מקצועיים עם רשויות מקבילות בעולם ועושים כמיטב יכולתם כדי להיות בחזית הטכנולוגיה והמידע על מנת לשפר את השרות לחקלאים ולציבור הרחב. מגוון הפעילויות והשרותים אותם אנו נותנים מתאפשר בעיקר בעזרת צוות מומחים, באמצעות מכשור מעבדתי מתקדם ויישום שיטות חדשניות ומתוחכמות.​
האתר שלפניכם נבנה באופן ידידותי על מנת להקל על המשתמש למצוא את מבוקשו בפשטות ובמהירות. באתר נכללו גם קישורים למאגרי מידע ולאתרים אחרים העוסקים בנושאים דומים, כל זאת על מנת לשפר את השרות ולסייע למשתמש. ניתן בקלות ליצור קשר עם אנשי המקצוע והמומחים שלנו אשר יענו בהקדם לכל פונה.

​אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין בנושאים בהם אנו עוסקים אל:
ת.ד. 78 בית ​דגן, מיקוד 5020000​.
לוגו הגנת הצמח והביקורת

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspxדו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי