הצהרת איכות

השירותים להגנת הצומח ולביקורת מיישמים את מערכת ניהול האיכות על פ​י דרישות ISO9001:2008, ו- ISO17025.
בכך מבטיחים השירותים להגנת הצומח ולביקורת יישום תהליך של שיפור מתמיד וקביעת מטרות ויעדים בתחומי האיכות להשגת שביעות רצון לקוחותיה.

​להצהרת האיכות לחץ כאן