תקנות

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון)(שאריות חומרי הדברה) התשע"ח-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/Takanot-7909_briut_Hatzibur.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון)(שאריות חומרי הדברה) התשע"ח-2017
תקנות יבוא צמחים (תרגום בלתי פורמלי מאנגלית) – 2009https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/takanot_yevu_tzmahim_2009.aspxתקנות יבוא צמחים (תרגום בלתי פורמלי מאנגלית) – 2009
תקנות הגנת הצומח (אריזות קוטלי עשבים הורמונלים והשימוש בהם) התשל"ז-1976https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1976 arizot kotlim.aspxתקנות הגנת הצומח (אריזות קוטלי עשבים הורמונלים והשימוש בהם) התשל"ז-1976
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1979- pikuah al yatzu.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979
תקנות הגנת הצומח לשימוש באלפא כלורלוזhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/alfa hlorloz.aspxתקנות הגנת הצומח לשימוש באלפא כלורלוז
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור בקרה), התשס"ח-2008https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/b-takanot lehasdarat totzeret organit.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור בקרה), התשס"ח-2008תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור בקרה), התשס"ח-2008
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח-2008https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/d-takanot lehasdarat totzeret.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח-2008
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/etrogim-1974.aspxתקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974
תקנות הגנת הצומח לשימוש בפלואורואצטאמידhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/flouratzamid.aspxתקנות הגנת הצומח לשימוש בפלואורואצטאמיד
תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם)-1960https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/gidul zraim meshubahim1960.aspxתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם)-1960
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/g-takanot lehasdarat totzeret organit.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008
תקנות הגנת הצומח (א)(הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה-1994https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/hesder yavu.aspxתקנות הגנת הצומח (א)(הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה-1994
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)-1977https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/kiyum horaot.aspxתקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)-1977
תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1971https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniaat mahalat hataristeza 1971.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1971
תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniaat mahalat hatristeza 1974.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1974
תקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה) התשי"ז-1957https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniat hitpashtut mahalat haergot.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת התפשטות מחלת הארגוט בחיטה) התשי"ז-1957
תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה)-1961https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniat mahalat hatristeza 1961.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה)-1961
תקנות הגנת הצומח (נקיון מכלי אבוקדו ורכב הובלה)-1984https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/nikayon meihaley avokado.aspxתקנות הגנת הצומח (נקיון מכלי אבוקדו ורכב הובלה)-1984
תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים) התשס'ד-2003https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/nikuy meihalim 2003.aspxתקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים) התשס'ד-2003
תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים) 2005 -תרגום בלתי רשמיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/organizmim-2005.aspxתקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים) 2005 -תרגום בלתי רשמי
תקנות הגנת הצומח לשימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעליםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/partyon.aspxתקנות הגנת הצומח לשימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר) התשל'ה-1975https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/pri hadar-1975.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר) התשל'ה-1975
Regularization of Organic Produce Regulation (Organic Plant Produce-Production and Sale)5768-2008https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/Regularization of Organic Produce Regulation (Organic Plant Produce-Production and Sale)5768-2008.aspxRegularization of Organic Produce Regulation (Organic Plant Produce-Production and Sale)5768-2008
תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה) התש'ם-1980https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/reshimat hazanim -1980.aspxתקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה) התש'ם-1980
תקנות הזרעים (רשיונות מכירה) התשכ'ח-1967https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/rishyonot mehira-1967.aspxתקנות הזרעים (רשיונות מכירה) התשכ'ח-1967