חוקים

 

 

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פקעות הסיפן) התשכ'ב-1962https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/sayfan-1962.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פקעות הסיפן) התשכ'ב-1962
תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן)-1972https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/sayfan-1972.aspxתקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן)-1972
תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו)-1978https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/tziporen-1978.aspxתקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו)-1978