סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/pirsum_seker_sheeriot.aspxסיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה.

מזון מן הצומח

 

 

עוד הקלה ביוקר המחייה: משרדי החקלאות והכלכלה סיכמו על מתווה לייבוא שמן זית פטור ממכסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Olive_oil.aspxעוד הקלה ביוקר המחייה: משרדי החקלאות והכלכלה סיכמו על מתווה לייבוא שמן זית פטור ממכס17/10/2017 21:00:00
הודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/yevu_hemp.aspxהודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חיים18/09/2017 21:00:00
הודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Healthhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/Natural-Health.aspxהודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Health30/01/2017 22:00:00

 

 

גידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטריםשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;מים וקרקע;מזון מן הצומחשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gidul_pilpel_hashkaya.aspxגידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים31/10/2017 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1412

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מידע לחקלאי;חקלאות אורגנית;תכשירי הדברה;מזון מן הצומחחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/tahchirim_org_2017.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 201701/01/2017 22:00:00{12006782-99f9-4647-b53b-f46332396280}2597aa71-8211-44b0-98fa-0fd57717bf766
מועדי מתן שירות בתחום רישום ורישוי חומרי הדברהמזון מן הצומח;המזון שאנחנו אוכליםאגף א' כימיה (הגנ"צ);רישום ורישוי תכשירי הדברה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2016/Pages/sherut_rishum_rishuy.aspxמועדי מתן שירות בתחום רישום ורישוי חומרי הדברה17/12/2016 22:00:00{0f3298a3-ebf1-4ce5-be7d-208e1ea003d1}5ca34a7f-2d16-41f0-bca9-9925eac5d8669
טיוטת תהליך הכרה במעבדות פרטיות לבדיקות תוצרת חקלאית צמחית טרייה - להערות הציבורהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);הכרה במעבדות פרטיות;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/hakara_maabadot_chimiot/pirsumim/Pages/regulation2016.aspxטיוטת תהליך הכרה במעבדות פרטיות לבדיקות תוצרת חקלאית צמחית טרייה - להערות הציבור12/12/2016 22:00:00{c846d763-a6be-4e7f-82ea-93ad8a450bc5}489a8c2b-1e90-42bd-bfab-bf3219f332ea9
תוצאות הסקר השנתי לשנת 2015 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקותמזון מן הצומחדוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/seker_hadbara_perot_yerakot.aspxתוצאות הסקר השנתי לשנת 2015 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקות28/11/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a556

 

 

 

 

בקשה לחידוש / אישור גוף אישור ובקרה לפיקוח על גידולים אורגנייםחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/tfasim/Pages/bakashot_leishur_vehidush.aspxבקשה לחידוש / אישור גוף אישור ובקרה לפיקוח על גידולים אורגנייםבקשה לחידוש / אישור גוף אישור ובקרה לפיקוח על גידולים אורגניים
אישור עריכת ביטוחיםחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/tfasim/Pages/ishur_bituhim.aspxאישור עריכת ביטוחיםאישור עריכת ביטוחים
רשימת תיוג-ISO65חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/tfasim/Pages/reshimat_tiug-ISO65.aspxרשימת תיוג-ISO65רשימת תיוג
תכולת תיק מסמכיםחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/tfasim/Pages/tik_mismahim.aspxתכולת תיק מסמכיםתכולת תיק מסמכים
רשימות תיוג לבדיקת עוסקים אורגניםחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/tfasim/Pages/tiug_org.aspxרשימות תיוג לבדיקת עוסקים אורגניםרשימות תיוג לבדיקת עוסקים אורגנים