במסגרת החוק החדש של בריאות הצמח של האיחוד האירופאי  New EU Plant Health Law (PHL) , שייכנס לתוקפו בסוף 2019, בוצע פרויקט לבניית רשימת נגעים תחת רגולציה שאינם נגעי הסגר (RNQP- Regulated non quarantine pests). פרויקט זה בוצע  ע"י EPPO  עבור ה- EU ונמשך כשנתיים. במסגרת הפרויקט נבחנו כ- 1400 קומבינציות של נגע וגידול. הנגעים שנבחנו לפרויקט הם נגעים שמופיעים כיום בדירקטיבות של השוק המקומי - EU Marketing Directives וכן נגעים שמופיעים כיום בדירקטיבה האירופאית ב- Annex II.​

למידע מלא על הסדנה