אנשי השירותים להגנת הצומח ולביקורת משתתפים בהשתלמויות, כנסים, קורסים ואירועים שונים במדינות שונות בעולם.
הנושאים עוסקים בהגנת הצומח בתחומים שונים כגון ניהול סיכוני נגעים, רישום חומרי הדברה, שיתופי פעולה עם ארגונים עולמיים ועוד​.

להלן​ סיכומים מקצועיים על הפעילויות השונות בעולם.

 

 

רשמים מכנס OECD בבוואנוס איירס, ארגנטינה - ינואר 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/ocdc_2019.aspxרשמים מכנס OECD בבוואנוס איירס, ארגנטינה - ינואר 2019השנה נבחרה בואנוס איירס לארח את כנס ה-OECD השנתי. במהלך הכנס חולקנו לקבוצות עבודה שונות ונחשפנו לחידושים בסחר הזרעים העולמי, עדכונים, סיורים ודיונים בנושאים רבים וזו על מנת לגבש תקנות וחקיקה עולמית אחידה בין כל מדינות הOECD.
בדיקת היתכנות ליישום טיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/sikum_tipuley_krina.aspxבדיקת היתכנות ליישום טיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה בישראלקידום היצוא החקלאי - פתיחת שווקים חדשים ושימור שווקים קיימים, הוא אחד היעדים החשובים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר והשירותים להגנת הצומח ולביקורת מהווים שותף מרכזי במימוש יעד זה.
סיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/EPPO.aspxסיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 2018
סיור לימודי ב TAIEX בנושא רישוי ושאריות מרביות מותרות בחומרי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/TAIEX.aspxסיור לימודי ב TAIEX בנושא רישוי ושאריות מרביות מותרות בחומרי הדברה
סדנת EEC/EPPO- הערכת סיכונים למזיקים EEC/EPPO מוסקבה 6-8/6/18https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/EECEPPO.aspxסדנת EEC/EPPO- הערכת סיכונים למזיקים EEC/EPPO מוסקבה 6-8/6/18