קידום היצוא החקלאי - פתיחת שווקים חדשים ושימור שווקים קיימים, הוא אחד היעדים החשובים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר והשירותים להגנת הצומח ולביקורת מהווים שותף מרכזי במימוש יעד זה.
​אחד האתגרים הגדולים ביותר בתחום זה הוא מציאת שיטות לניהול נגעים הקיימים בישראל אך נחשבים לנגע הסגר במדינת היעד על מנת לאפשר את היצוא החקלאי למגוון יעדים בעולם. האתגר הופך לקשה עוד יותר לאור עליה בתפוצת נגעים בעולם בכלל ובישראל בפרט, בד בבד עם צמצום השימוש בשיטות הדברה קונבנציונליות, כמו הדברה כימית ומעבר לשיטות הדברה ידידותיות לסביבה.

לאור זאת, עולה הצורך לפתח שיטות חדשות וידידותיות שיהיו מקובלות על מדינות היעד וידבירו את מזיק המטרה.
כשותפים למשימה אנו רואים חשיבות בקידום מהלך זה ומעוניינים לספק לתעשייה ולבעלי העניין את הפלטפורמה, המידע והכלים הרגולטוריים כדי לבחון את היתכנות יישום שיטת הקרינה כטיפול לאחר קטיף לתוצרת טרייה בישראל.

במהלך חודש אוגוסט הגיע לישראל לביקור של שבוע מר ארבד דיקה, מומחה בינלאומי לטיפולי קרינה פיטוסניטריים, המייסד, הבעלים והמנהל של מתקן ההקרנה "בנביון" במקסיקו הנחשב כיום למתקן ההקרנה הגדול ביותר בעולם לטיפולי קרינה בתוצרת טרייה לאחר קטיף.

הגעתו של מר דיקה התאפשרה הודות לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א – IAEA). 
מטרת הביקור הייתה לבחון את ההיתכנות הטכנית והכלכלית להקמת מערך לטיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה המיועדת ליצוא כחלופה פיטוסניטרית לטיפול הסגר כנגד נגעי הסגר במדינות היעד.
במסגרת הביקור קיימנו יום עיון ובהמשך השבוע פגישות עם בעלי עניין ממגוון הקשת החקלאית העוסקים ביצוא תוצרת חקלאית טרייה וכן עם מומחים מתחום ההקרנה הידידותית בישראל.

ליום העיון שכותרתו "Phytosanitary Irradiation in Israel, Challenges and Opportunities", הגיע קהל מכובד ומגוון של למעלה מ - 60 אנשי מקצוע הנוגעים לתחום הקרינה הפיטוסניטרית: חוקרים ממנהל המחקר החקלאי, אנשי הגנת הצומח, אנשי שירות ההדרכה והמקצוע, אנשי מועצת הצמחים, מגדלים, יצואנים ומומחים לקרינה.

את הבוקר פתח פרופ' עבד גרה, מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת,  בסקירה כללית על חקלאות ישראל, משרד החקלאות ופעילות השירותים להגנת הצומח ולביקורת. בהמשך ד"ר דוד נסטל  ממנהל המחקר החקלאי, סקר את הנעשה בעולם בתחום ההקרנה לתוצרת חקלאית עם התייחסות לישראל.
מר ארבד דיקה התמקד בהקרנה כאמצעי פיטוסניטרי מההיבטים הרגולטוריים והטכנולוגיים והתייחס להזדמנויות האפשריות לישראל בתחום זה. 
פרופ' שלמה סלע מהמחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו, מנהל המחקר החקלאי, התמקד בשאלה מדוע נכשל החיטוי כנגד פתוגנים אנושיים בתוצרת טרייה. 
פרופ' אלעזר (אלי) פליק, מהמחלקה לחקר תוצרת טרייה לאחר הקטיף, מנהל המחקר החקלאי, התמקד בטיפולים פיטוסניטריים לתוצרת טרייה לאחר קטיף מנקודת המבט של הפרי - ההשפעה על חיי המדף ועל האיכות.
מר איל צוקרמן, מנהל שור - ואן הקרנות בע"מ, סקר בפנינו את השימושים הידידותיים בהקרנה הקיימים בישראל ונעשים בשור - ואן.

במהלך הביקור עלו נושאים רבים ונבחנו האפשרויות השונות ליישום שיטות הקרנה לתוצרת טרייה בישראל. התגבשו תובנות, סימני שאלה נמחקו וחדשים התווספו.

מר ארבד דיקה יגיש בתוך כחודש דו"ח מסכם ובו ניתוח של ההיתכנות הטכנית והכלכלית לטיפולי קרינה פיטוסניטריים לתוצרת חקלאית ישראלית המיועדת ליצוא.

בסיכומו של השבוע, הרושם שהתקבל אצלנו הוא שקיימת היתכנות לביצוע טיפולי הקרנה לתוצרת ישראלית בכמה אופנים ובמגבלות שזוהו. הדבר מפורט בהרחבה בסיכום המצורף. במידה שקיימת אכן היתכנות להקמת מערך הקרנה פיטוסניטרית בישראל, קובעי המדיניות במשרד בשיתוף עם בעלי העניין (יצואנים, מגדלים ומועצות המגדלים) יצטרכו לקבל את ההחלטה האם וכיצד לקדם זאת.

המארחים מטעם משרד החקלאות ומועצת הצמחים בישראל ואורח מומחה מטעם סבא"א

 

 

שינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_ihud_iropy.aspxשינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופילאחרונה עודכנו כללי האיחוד האירופי בנושא בריאות הצמח אשר נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם. מטרת העדכונים החדשים הינה לתת מענה אחיד לסיכונים מוגברים שעלו לאחרונה בתחום בכל המדינות החברות באיחוד.
רשימת יצרני אריזות עץ 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 2019
דרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/drishot klaliyot.aspxדרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדת