צמחים מהונדסים גנטית

 

 

 

 

​​​​​​משרד החקלאות ומשרד הבריאות הינם הגופים המטפלים בנושא הצמחים המהונדסים (Genetically Modified Organisms - GMO). ​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות הם הרשות המוסמכת – Competent Authority במדינת ישראל לעניין אכיפת חוק הגנת הצומח – 1956 בנושאי צמחים מהונדסים.

משרד החקלאות אחראי על הניסויים המתבצעים בצמחים מהונדסים כולל אורגניזמים מהונדסים הקשורים לצמחים במהלך חייהם כגון: פאתוגנים, מאביקים, מדבירים ביולוגים וכד'. כמו כן אחראי משרד החקלאות על טיפול, מיסחור, יבוא ויצוא של חומר ריבוי מהונדס.