תעודות בריאות


תעודת בריאות
Phytosanitary Certificate) ) הינה תעודה בינלאומית המאשרת את בריאות הצמחים במשלוחי יצוא ועמידתם בדרישות המדינה המייבאת, בהתאם למודל שנקבע באמנה הבינ"ל I.P.P.C.
התעודה מונפקת על-ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

הקווים המנחים אותנו בפיקוח הם:

  • שמירה על בריאות הצמח;
  • הפיקוח על מוצרים ליצוא, נעשה באמצעות מפקחים מוסמכים;
  • הרמוניזציה ושקיפות בפיקוח;
  • מניעת שימוש לרעה במדדים פיטוסניטריים כמגבילי סחר בינלאומי.

צמחים או מוצרי הצמחים ליצוא שנבדקו על-ידינו באופן רשמי בארץ לפני יצוא ונמצאו עונים על הדרישות/התקנות הפיטוסניטריות של המדינה המייבאת יקבלו תעודת בריאות ספציפית לכל משלוח יצוא, בנפרד. תעודת הבריאות מלווה את מוצר היצוא מהארץ ועד הגיעו ליעדו בשווקי חו"ל.

כדי לאפשר תנועת בטוחה של צמחים ומוצרי צמחים בין מדינות, ובד בבד למנוע מעבר אפשרי של נגעי צמחים (חרקים, אקריות, פטריות, חיידקים, וירוסים ועוד) התוצרת יוצאת אל מדינת היעד כשהיא מלווה בתעודת בריאות חתומה, המאשרת את בריאות הצמחים במשלוח.

נגעים צמחים עלולים לפגוע בצומח (חקלאות וצמחית הבר) במדינה המייבאת ולגרום לנזק כלכלי לאותה מדינה.

תעודות הבריאות מונפקות ל:

1. תוצרת חקלאית טרייה – פירות, ירקות, תבלינים ופרחים.

2. צמחי נוי, ירקות, תבלין, עונתיים, גאופיטים ועצי סרק ופרי שונים או כל חלק אחר של הצמח המשמש לריבוי.

3. זרעים.

4. מוצרי צמחים מעובדים/מעובדים חלקית.

תעודת הבריאות כוללת באופן ברור את כל פרטי המשלוח אליו היא נלוות, פרטי השולח ופרטי המקבל, אמצעי התובלה, שם בוטני של הצמחים​ צורת המוצר ומטרת שימושו, סוגי ומספר אריזות שבמשלוח לרבות הצהרות נוספות כמו גם הצהרות על טיפולים שנעשו במידת הצורך.

מהי הצהרה נוספת/מה המשמעות של הצהרה נוספת?

בכל יצוא תוצרת לחו"ל או בעת קבלת תוצרת ממדינה זרה, בהתאם לחוקים בין לאומיים מצורפות ההצהרות הנוספות  (Additional Declaration) הרלוונטיות לתוצרת ולמדינה לתעודת הבריאות.כל מדינה דורשת את ההצהרות המיוחדות לה בהתאם לסוג הגידול וצורת המוצר. ההצהרה בתעודת הבריאות היא פרטנית ומספקת מידע רלוונטי לגבי המצב הפיטוסניטרי (בריאותי) של המשלוח. במידה ועולה צורך בבדיקות מעבדה או בדיקות האחרות בכדי להצהיר את ההצהרה הנדרשת, אלו יבוצעו לפני אישור המשלוח.

השירותים להגנת הצומח ולביקורת ריכזו את ההצהרות הנוספות שברשותם במאגר מרכזי העומד לרשות היצואנים.

מילוי התעודה מתאפשר רק למי שהוסמך לכך על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. הנפקתה הסופית של התעודה תתבצע על ידי מפקח.

היצואן אחראי שכל האינפורמציה שהצהיר עליה בתעודת הבריאות תתאים בכל למצוי במשלוח.

תעודות בריאות ניתן לקבל ברוב נקודות השירות של השירותים להגה"צ ולביקורת.

תשלומים

ביקורת שוטפת בשטחי הגידול, ביקורת משלוחים לפני יצוא במסוף היצוא או בבית הלקוח כרוכה והנפקת תעודות בריאות למוצרי צמחים כרוכה בתשלום דמי שרות.

למידע נוסף ניתן לפנות אל אשת הקשר ורדית זיימן באמצעות דוא"ל, טלפון: 050-6241751 ,03-9681588 או פקס: 03-9681571