אתרים נוספים

 

 

מעבדת אמינולאבhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/aminolav.aspxמעבדת אמינולאב
ביו-בי שדה אליהו בע"מhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/bio-bee.aspxביו-בי שדה אליהו בע"מ
שתלנות מתקדמת - סטנדרט לצורכי GAPhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/GAP.aspxשתלנות מתקדמת - סטנדרט לצורכי GAP
חוות גילת - מחלות ופגעים בתפוחי אדמהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/gilat.aspxחוות גילת - מחלות ופגעים בתפוחי אדמה
Gov-il - פורטל השירותים והמידע הממשלתיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/Gov-il.aspxGov-il - פורטל השירותים והמידע הממשלתי
הרשות הלאומית להסמכת מעבדותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/hareshut.aspxהרשות הלאומית להסמכת מעבדות
המשרד להגנת הסביבהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/ihut.aspxהמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה
המדינות המיישמות את תקן 15 ISPMhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/ispm15.aspxהמדינות המיישמות את תקן 15 ISPM
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/keren lebituah.aspxקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
מעבדות בקטוכםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/mabadot.aspxמעבדות בקטוכם
המשרד להגנת הסביבה - מדבירים מוסמכיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/madbirim2.aspxהמשרד להגנת הסביבה - מדבירים מוסמכיםהמשרד להגנת הסביבה - מדבירים מוסמכים
חברת מגדלי הערבה לייצואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/migdaley haarava.aspxחברת מגדלי הערבה לייצואחברת מגדלי הערבה לייצוא
עולם החרקים של עוזhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/ozs worls.aspxעולם החרקים של עוז
פורטל בנושא מדע וטכנולוגיה בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/portal.aspxפורטל בנושא מדע וטכנולוגיה בישראל
שער הממשלהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/shaar hamimshala.aspxשער הממשלה
שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/sherut hahadraha vehamiktzua.aspxשרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
מועצת הצמחים ענף הירקותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/atarim_nosafim/Pages/yerek.aspxמועצת הצמחים ענף הירקות