מאגרי מידע ואוספים

 

 

אוסף אנטומולוגי, מוזאון הטבע ארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/maagarey_meda_osafim/Pages/antomoligy.aspxאוסף אנטומולוגי, מוזאון הטבע ארה"ב
מאגר חומרי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/maagarey_meda_osafim/Pages/hadbara.aspxמאגר חומרי הדברה
מאגר הצהרות בריאותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/maagarey_meda_osafim/Pages/health.aspxמאגר הצהרות בריאות
INSECT GALLERY - מאגר מידע חרקיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/maagarey_meda_osafim/Pages/INSECT GALLERY.aspxINSECT GALLERY - מאגר מידע חרקים
MACLEAY אוסף אנטומולוגי, אוניברסיטת סידניhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/maagarey_meda_osafim/Pages/MACLEAY.aspxMACLEAY אוסף אנטומולוגי, אוניברסיטת סידני
מאגר מזיקי חקלאות חשובים בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/maagarey_meda_osafim/Pages/mazikim.aspxמאגר מזיקי חקלאות חשובים בישראל