חקלאות אורגנית

הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית מוביל מלכד מסייע מחדש ויוזם להתפתחות החקלאות והתעשייה הביולוגית אורגנית בישראל.לחץ כאן
הארגון לחקלאות אורגנית