הנחיות לנוסע לחו"ל

​​​​בשובך מחו"ל חובה עליך להצהיר על כל צמח או חלק ממנו (זרע, פרי וכדומה ואפילו אדמה) או מוצר העשוי מצמחים המצוי ברשותך, בין אם יש ברשותך רשיון ליבוא ובין אם לאו, בפני מפקח משרד החקלאות או פקיד המכס באולם הנוסעים הנכנסים במסוף הגבול (אוירי, ימי או יבשתי) דרכו נכנסת לישראל.

נוסע אשר יחזיק ברשותו את צמח או מוצר צמח ולא יצהיר על כך, צפוי לעונשים הקבועים בחוק.


​​​


השרותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ממונים על הפיקוח על היבוא והיצוא של תוצרת חקלאית ותוצרת צמחית ומוצריה. בכלל זה גם היבוא הלא מסחרי בכבודת נוסעים. מטרת פיקוח זה היא למנוע הכנסה מכוונת או בשגגה של מזיקים ומחלות של צמחים העלולים לגרום נזק רב לצומח בבר ולחקלאות בישראל, כמקובל במדינות רבות בעולם.

מזיק חדש הפוגע בגידול חקלאי מחייב את החקלאים לרסס את השדות בחומרי הדברה במטרה להקטין ולצמצם את הנזק הנגרם על ידו; חומרים אלה עלולים לזהם את האוויר, את מי התהום, ואף את הפרי והירק הנאכל על ידך ועל ידי בני ביתך. לטווח הארוך, ריסוסים אלה מייקרים את עלויות היצור ואת מחיר התוצרת לצרכן. במקרים רבים, חדירת מזיק חדש לארץ מחסלת ענף גידול שלם (כגון חדירת כנימת הפקאן הצהובה לישראל בשנות ה - 70, גרמה לחיסול ענף גידול הפקאן בארץ).

הבאת צמח, פרי, פרח או אף זרע אחד נגוע לארץ, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך!
אנא, עזור לנו לשמור על החקלאות ועל צמחיית הבר בישראל.