אגרות ודמי שירות הגה"צ

 

 

 

 

אגרות ודמי שירות הגה"צhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/agrot_ppisאגרות ודמי שירות הגה"צאגרות ודמי שירות הגה"צ
חדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/hadar_kabala.aspxחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחי