אגרות ודמי שירות הגה"צ

​​החל מינואר 2020​ עודכנו מחירי אגרות ודמי ​שירות לשירותים להגנת הצומח -​

אגרות ו​ד​מי שירות שירותים להגנת הצומח

​לתשלומים ומידע נוסף בגין מחלקת כספים וחשבונות ניתן לפנות אל אנשי הקשר:

שרית קורן - מרכזת בכירה כספים וחשבונות​

ס​לין טואף - מנהלת ענף

לימור מזרחי - מרכזת כספים וחשבונות​

 

 

 

 

אגרות ודמי שירות הגה"צhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/agrot_ppisאגרות ודמי שירות הגה"צאגרות ודמי שירות הגה"צ
חדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/hadar_kabala.aspxחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחי