אגרות ודמי שירות הגה"צ

​​החל מ- ינואר 2019 עודכנו מחירי אגרות ודמי ​שירות לשירותים להגנת הצומח -​

אגרות ודמי שירות שיר​ותים להגנת הצומח

 

 

 

 

אגרות ודמי שירות הגה"צhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/agrot_ppisאגרות ודמי שירות הגה"צאגרות ודמי שירות הגה"צ
חדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/hadar_kabala.aspxחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחי