​​​​בשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים קורסים, ימי עיון, הדרכות וכנסים הקשורים למגוון ענפי הגנת הצומח, ניטור ומניעת נגעי צמחים ויבוא ויצוא של תוצרת חקלאית. האירועים השונים מיועדים לציבור החקלאים, החוקרים המדריכים, וכן לציבור הרחב.​