ביום עיון זה נכיר חלק מהצמחים הפולשים וכן נחשוף עשייה שמטרתה לטפל במניעת החדירה, ההתבססות וההפצה של צמחים פולשים בארץ.
תאריך התחלה: 02/09/2019
תאריך סיום: 02/09/2019
מיקום האירוע: מכון המחקר בנווה יער
יחידה: הגנת הצומח
רכז ארגוני:

​​

מידע והרשמה: להרש​מה מקוונת
צמחים זרים פולשים מהווים איום מרכזי למערכות אקולוגיות טבעיות, לחקלאות ולבריאות האדם ובעלי החיים. ההוצאות הגלובליות השנתיות להתמודדות עם אתגר הצמחים הפולשים מסתכמות במיליארדי דולרים.

 
יום העיון יתקיים במכון המחקר בנווה יער בהובלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת ומכון וולקני ובהשתתפות חוקרים, אנשי רגולציה, מדריכים ואנשי סביבה​.