מידעונים

​​

 

 

מידעון השירותים להגנת הצומח - אביב, 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_aviv_ppis_2018.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אביב, 2018
מידעון השירותים להגנת הצומח - אביב, 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_aviv_ppis_2017.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אביב, 2017
מידעון השירותים להגנת הצומח - פברואר 2016https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_2016.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - פברואר 2016מידעון השירותים להגנת הצומח - פברואר 2016
מידעון השירותים להגנת הצומח - אוקטובר, 2015https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_oct_2015.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אוקטובר, 2015מידעון השירותים להגנת הצומח - אוקטובר, 2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_7-2015.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
מידעון השירותים להגנת הצומח, אפריל - יוני, 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_4-6_2013.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח, אפריל - יוני, 2013
מידעון השירותים להגנת הצומח, ינואר - מרץ, 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_jan_mar_2013.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח, ינואר - מרץ, 2013מידעון ינואר
מידעון הגה"צ יולי-ספטמבר 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_07-09_2012.aspxמידעון הגה"צ יולי-ספטמבר 2012מידעון הגה"צ יולי
מידעון הגה"צ אפריל-יוני 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_april_june_2012.aspxמידעון הגה"צ אפריל-יוני 2012מידעון הגה"צ אפריל
מידעון הגה"צ ינואר-מרץ 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_1-3-2012.aspxמידעון הגה"צ ינואר-מרץ 2012מידעון ינואר
מידעון ספטמבר-אוקטובר 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_8-9_2011.aspxמידעון ספטמבר-אוקטובר 2011מידעון ספטמבר-אוקטובר 2011
מידעון מאי-אוגוסט 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon 5-8-2011.aspxמידעון מאי-אוגוסט 2011מידעון מאי
מידעון ינואר-אפריל 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_jan-apr_2011.aspxמידעון ינואר-אפריל 2011מידעון ינואר
מידעון נובמבר - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_nov_10.aspxמידעון נובמבר - 2010מידעון נובמבר
מידעון אוגוסט, ספטמבר - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_8-9- 2010.aspxמידעון אוגוסט, ספטמבר - 2010
מידעון יולי - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_july_10.aspxמידעון יולי - 2010מידעון יולי
מידעון מאי - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_5- 2010.aspxמידעון מאי - 2010מידעון מאי
מידעון אפריל - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/BulletinApril2010.aspxמידעון אפריל - 2010
מידעון מרץ - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/BulletinMarch2010.aspxמידעון מרץ - 2010מידעון מרץ
מידעון ספטמבר 2018 - שנה בסימן חדשנות והתחדשותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_sptember_2018.aspxמידעון ספטמבר 2018 - שנה בסימן חדשנות והתחדשותגיליון מספר 98 | ספטמבר 2018 | תשרי תשע"ט