מידעונים


במידעון החג של השירותים להגנת הצומח ולביקורת לחודשים יולי-ספטמבר 2012 תוכלו למצוא חדשות ועדכונים מתחומים שונים בהם: חקיקה בענף המזון האורגני מן החי, התקדמות ביישום חוק הסטנדרטים ועוד.


למידעון