מידעונים


במידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת לחודשים אפריל - יוני 2013, תוכלו למצוא חדשות ועדכונים מתחומים שונים בהם: תוצאות סקר לבחינת "כשרות אורגנית" לשנת 2012, סיכום הטיפול בארבה המדבר ביישראל - 2013, עדכוני יבוא - יצוא ועוד.
למידעון המלא