מידעונים

גליון מספר 101 של מידעון השירותים להגנת הצומח יוצא בימים אלה של תחילת האביב, ומספר לכם על שנת בריאות הצמח הבינלאומית שחלה השנה, על מאגר ההיתרים החדש שנפתח לתוצרת אורגנית בישראל, מסקנות מסקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות, ורשמים מיום עיון בנושא גפן - יין שהתקיים בשירותים להגנת הצומח ולבקורת.

 מידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2020

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא