מידעונים

גליון מספר 101 של מידעון השירותים להגנת הצומח יוצא בימים אלה של תחילת האביב, ומספר לכם על שנת בריאות הצמח הבינלאומית שחלה השנה, על מאגר ההיתרים החדש שנפתח לתוצרת אורגנית בישראל, מסקנות מסקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות, ורשמים מיום עיון בנושא גפן - יין שהתקיים בשירותים להגנת הצומח ולבקורת.

 מידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2020

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 02/2020 מיום 26/07/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_02-2020.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 02/2020 מיום 26/07/2020
משרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/broshim.aspxמשרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדוד
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020