מידעונים

במידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת לחודש יולי 2015, תוכלו למצוא חדשות ועדכונים מתחומים שונים בהם: סיכום עונת 2014 בחקלאות האורגנית, רוויזיה בשימוש בחומרי הדברה בישראל, מזיקים בתפוחים ועוד.

למידעון