מידעונים

בתקופה זו של תחילת הסתיו, השירותים להגנת הצומח מוציאים את גיליון ה-100, עם פעילות רבה ומגוונת ברוח שינויים. לאור הטרנספורמציה בתחום הגנת הצומח בישראל ובעולם בכלל, השירותים להגנת הצומח ולביקורת נדרש לגמישות והתארגנות מחדש לצורך עמידה באתגרים החדשים​. 

 

 

נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ספטמבר, 2019