מידעונים

​חג האביב בפתח,
הרבעון הראשון של תחילת השנה מסתמן כאחד הרבעונים המוצלחים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, המהוויים יותר מכל, את נשמתו של משרד החקלאות. אנחנו מחברים בין חקלאות וחקלאים, יצואנים ויבואנים, חברות זרעים ושתלנים, מעבדות וחומרי הדברה ובין המחקר וההדרכה, ובעיקר אמונים על שמירה על בריאות האדם ובריאות הצמח.