מידעונים


במידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת לחודשים ינואר-מרץ 2013, תוכלו למצוא חדשות ועדכונים מתחומים שונים בהם: רשמים מכנס הדרים בינלאומי של ISC, מידע אודות הדברה ביולוגית - הלכה למעשה, חדשות בנוגע ל"חוק הסטנדרטים", פעילות יחידת מפקחי ההסגר בנוגע לנסיונות הברחת צמחים לישראל בשנת 2012 ועוד.
למידעון המלא