מידעונים

במידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת לחודש אוקטובר 2015, תוכלו למצוא חדשות ועדכונים מתחומים שונים בהם: רשמים מכנס תקני איכות בפירות וירקות BLE בגרמניה, חלזונות אפריקאים כנגעים חדשים, מידע אודות פתיחת יצוא אבוקדו ישראלי ליפן, שינויים בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, ועוד.

למידעון אוקטובר 2015