מידעונים

גיליון מספר 98 | ספטמבר 2018 | תשרי תשע"ט

​​​​השנה האחרונה הציבה אתגרים חדשים בפני השירותים להגנת הצומח ולביקורת. אתגרים אלו הובילו לשינויים תוך שימוש בחשיבה חדשנית והתנהלות מחוץ לקופסה. לקראת השנה החדשה, אנו שמחים להציג חלק מהאתגרים מהשנה החולפת וחלק מהאתגרים שלנו לשנה הבאה.​​ להמ​שך קריאה​ של המידעון​

תפוחים