להלן שאלות ותשובות בנושאים שונים שבתחום האחריות של הישורתים להגנת הצומח ולביקורת.​