ביקורת משתלות וחומר ריבוי

שאלה

תשובה

אילו משתלות וחומר ריבוי אתם בודקים? האם אתם נותנים אישורים לחומר ריבוי? מה המשמעות של אישור שלכם (בדיקות מעבדה או רק בשטח)?

השרות לביקורת זרעים ושתילים בודק את כל המשתלות החייבות על פי חוק הזרעים ברשיון משתלה. נבדקות משתלות המייצרות שתילי עצי פרי, ורדים, גפן, הדרים. כמו כן נבדקים חומר ריבוי המורכב על שתילי הדרים, אבוקדו, גפן, ורדים וניתנים אישורים לעצי האם הנבדקים. רוב חומר הריבוי נבדק ויזואלית על ידי מפקחים שלנו וחלק נבדק גם בבדיקות מעבדה לפי הצורך. הבדיקות מבוצעות לפי המפורט בתקנות כדי לוודא עמידה בדרישות הרשיון הניתן למשתלה.

עד שנת 2005 וכולל, לא נדרשו משתלות זית לבדוק את השתילים‏ לנגעים. מדוע בשנת 2005 הוחלט בהגנה"צ לבדוק את שתילי הזית ‏במשתלות לנגיעות בנמטודת העפצים?‎ 

בשנת 2005 נמצאו על ידי פקחי השירותים להגנת הצומח נמטודות יוצרות עפצים בשתילי זיתים שהגיעו ממשתלה מאולחת,‎ לאור זאת הוחלט לבדוק את שתילי הזית במשתלות (לפני המקרה הנ"ל ‏נבדקו שתילי הזית בדיקות ויזואליות‎ ‎בלבד)‎.‎