ביקורת תוצרת חלקאית

שאלה

תשובה

אני יצואן חדש. האם התוצרת שלי חייבת להיבדק לפני יצוא על ידי השרות לביקורת תוצרת חקלאית? אם כן, מדוע? האם דרישות האיכות של הרשתות באירופה גבוהות מהדרישות של שרות הביקורת המקומי? הייצוא מישראל נעשה בכפוף לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל וכן של ארצות היעד. החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ותקנותיו מחייבים אותך להציג כל תוצרת חקלאית המיוצאת מישראל למבקר של השרות לביקורת תוצרת חקלאית טרם הייצוא.
מבקרי השרות לביקורת תוצרת חקלאית מבצעים בדיקת איכות של התוצרת וכן בדיקת בריאות (ביקורת פיטוסניטרית) ומנפיקים בסיומה תעודת בריאות המאשרת שהתוצרת עומדת בדרישות ומאפשרת לך להכניס את התוצרת שלך למדינת היעד.
רציתי לדעת האם ישנם תו-תקן לייצור זרעים? האם יש צורך בבדיקה לפני שמשווקים זרעים (בארץ בלבד)? בנושא זה ניתן לעיין ב:
חוק הזרעים
תקנות הזרעים

אני בעל שטחים חקלאיים ומעוניין לגדל אתרוגים. למי אוכל לפנות בכדי לקבל הדרכה בנושא?

את התשובה לשאלתך יש לחלק לשניים:
1. אם רצונך לקבל הדרכה בנושאי הגידול: המלצות חקלאיות, הנחיות להדברה, גיזום וכד', עליך לפנות למדריכי שה"מ במחלקה להדרים במשרד החקלאות.
2. אם מדובר בהנחייה בנוגע לדרישות היצוא לחו"ל וכל הקשור בכך - עליך לפנות לשירות לביקורת תוצרת חקלאיתאלכס גורביץ טל' 050-6241714, ציון כהן טל' 050-6241739

שמעתי במקרה על הסמכה לבקרה עצמית, מה זה אומר? האם הכוונה היא שמבקרי ביקורת הפרי לא יגיעו יותר לבית האריזה שלי? מה עלי לעשות כדי לקבל הסמכה זו?

הסמכה לבקרה עצמית, משמעותה היא כי גוף (בית אריזה וכד') המוסמך על ידינו מבצע ביקורת תוצרת עצמית טרם היצוא, זאת בתנאי שעמד בכל הדרישות בהצלחה ואז הוא מייצא ב"מסלול ירוק", ללא פתיחת אריזות ועיכובים בטרנזיט או במסוף היצוא. אולם, אין משמעות הדבר כי הוא לא יבוקר יותר על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת - אלא שהביקורים נערכים אצלו בתדירות יורדת. בכל שנה נערכים שני מיבדקים בנושא אבטחת איכות כתנאי בסיסי, ובנוסף נערכות מספר ביקורות נוספות על איכות וטיב התוצרת, באופן אקראי, במהלך עונת הייצוא. כל עוד אין תקלות משמעותיות בתהליכי הבקרה העצמית, כך צריכים להיות פני הדברים. עלי להדגיש כי הסמכת גופים ל"בקרה עצמית" הינה חלק ממדיניות השירותים להגנת הצומח ולביקורת ואנו מעוניינים בקידום הנושא.

בכדי להצטרף למסלול יצוא זה, עליך למלא טופס בקשה להצטרפות.

למידע נוסף, ראה תחום 'הסמכה לבקרה עצמית' באתרנו זה.