הערכת סיכונים ביבוא ויצוא

שאלה

תשובה

מה ההבדל בין ביצוע PRA נרחב לבין PRA מקוצר ומה משך הזמן לביצוע הליך של הערכת סיכונים בייבוא?

PRA  נרחב כולל בדיקה רחבת היקף בקשר לנושא הנבדק. הבדיקה כוללת בחינת ספרות מקצועית, מאגרי מידע בינלאומיים, "הודעות סיכון" המועברות באינטרנט, התייעצות בארץ ובחו"ל, קבלת מידע ממדינת הייצוא ונסיעה (במקרה הצורך) למדינת הייצוא.
ועדה מקצועית בשרותים להגנת הצומח בוחנת את המידע שנאסף לצורך קבלת החלטה. תהליך זה ממושך מאוד ודורש זמן רב, לעיתים התהליך
עשוי לקחת שנים.
PRA קצר, זו בדיקה דומה לנרחבת אך ללא התכתבות או נסיעה למדינת הייצוא
ולרוב כוללת התייעצות עם מומחים בארץ בלבד.
ההחלטה לסיווג המסלול מתקבלת על פי המוצר, מקורו וכמות המוצר שמעונינים לייבא לארץ.