הסמכות ותקני איכות לתוצרת חקלאית טרייה

שאלה

תשובה

שמות עצי פרי?

שמות עצי פרי ניתן למצוא באתר חומרי ההדברה של הגה"צ, או בשרות ההדרכה של משרד החקלאות בטל': 03-9485591.

איפה מוצאים את התקנים המופיעים בפרק 6 במסמך Port Grains Fodder Procedure?

התקנים המופיעים בנוהל יבוא גרעינים למספוא בפרק 6 מפורטים בצו הפיקוח על מצרכים ושרותים ראה בחוקים והסכמים באתר.

שאלתי איננה נוגעת לתוצרת חקלאית טריה אך כן לתקני איכות. אני בעל משתלה המייצרת שתילים על פי חוק הזרעים – יש לי מפקח מהשרות לביקורת זרעים ושתילים שבודק באופן קבוע את המשתלה, יש לי רשיון מכם.
לקוחות שלי מבקשים ממני אישור שהשתילים שלי בריאים ועומדים בתקני האיכות שלכם (?), זאת לצורך עמידה בדרישות היורפ-גאפ שלהם. מה עלי לעשות?

בימים אלו אנו מגדירים נוהל לפיקוח על משתלות שמטרתו מתן אישור לחומר הריבוי המיוצר במשתלה. לשאלות, הבהרות ולוחות זמנים הנך מוזמן ליצור קשר עם ורדית זימן מרכזת משתלות בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בטלפון: 050-6241741

היכן אוכל למצוא תקנים שנוגעים לגידולי ירקות וצמחי תבלין - עגבניות, שום, רוזמרין וכיוצא באלה? תודה

לצערי אין לנו תקני איכות לתבלינים טריים למעט ריחן (בזיל) ועירית. ניתן להיכנס לאתר האינטרנט שלנו לחוברות איכות לפירות, ירקות, ריחן ועירית.
בברכה, ברט היקסון

ברצוני לדעת כיצד מסווגת בפועל איכות הפרי בהסתמך על חוברות התקנים לאיכות, האם על ידי השוואה ויזואלית, סובייקטיבית, לתמונות? האם על ידי תהליך ממוכן וקבוע כלשהו?

תקנים ונהלים ועמידה בהם הם שם המשחק היום בתהליך ייצור תוצרת חקלאית איכותית ובטוחה.

תקני איכות של תוצרת חקלאית טרייה מהווים בסיס חזותי להערכה של התוצרת, נמצאים בשימוש במסחר הבינלאומי ומהווים בסיס אחיד למסחר.

התקנים מגדירים את מרכיבי האיכות השונים לכל מוצר ואת הסבילויות לכל סוגי האיכות, ממובחר דרך סוג א', סוג ב', סוג ג' ועד תוצרת שאינה ראויה לשיווק, ועל ידי כך מאפשרים לצרכן קבלת תוצרת ארוזה ומסומנת כראוי, בטוחה ואחידה מחד, ומאידך משמשים את כלל העוסקים בענף לאורך כל השרשרת, מהחקלאי ועד הצרכן הסופי. 

מדריכי תקן האיכות מציג את מרבית מדדי האיכות האופייניים לפירות וירקות ומציגה גישה חדשה לקביעת איכות הפרי בשיטה של קביעת איכות לפי טווח של תמונות, ע"פ דרגות נזק שונות ובהתאם להגדרות האיכות השונות.

מדדי איכות הפרי מוצגים במגוון תמונות, החל מסוג "מובחר" וכלה ב "לא ראוי לשיווק". לכל מדד איכות  מצורפת טבלה, המציגה את איכות המוצר הראוי לאריזה באותו מדד איכות.

בקביעת איכות הפרי, יש להתחשב במצרף המדדים המרכיבים את איכות הפר.

כל תמונה מייצגת מדד איכות אחד בלבד.
טבלת הסיווג, המצורפת למדריך התקן, מציגה את רמת המוצר המותרת לאריזה באותו מדד איכות, לכל סוגי האיכות השונים.

התמונות מציגות את רמת הפגם המותרת בכל מדד איכות. התמונות מוצגות בהיבט גבול תחתון המותר לאריזה  באותו מדד, אשר תחתיו אין לרדת, אלא לסוג איכות נמוך יותר.

מדריך זה נועד לשרת את כלל העוסקים בענף,  מגדלים ויבואנים כאחד.