הסגר צמחים

שאלה

תשובה

מהם האמצעים אותם נוקט משרד החקלאות בכדי למנוע חדירת נגעי צמחים ביבוא?

משרד החקלאות באמצעות השירותים להגה"צ ולביקורת מפקח על כל הייבוא הצמחי לישראל במטרה למנוע חדירה של מחלות ומזיקי צמחים ובכך להגן על החקלאות, צמחיית הבר והסביבה. בכדי לאפשר פעילות זו נחקק חוק הגנת הצומח וכן נקבעו תקנות ליבוא צמחים. אכיפת התקנות מבוצעת על ידי השרות להסגר צמחים, המצויים בכל הכניסות לישראל, בנמלי הים, האוויר והיבשה. בכל נקודת כניסה קיימת תחנה להסגר צמחים שתפקידה לבדוק כל משלוח צמחי הנכנס לישראל. במקרה שמתגלים ממצאים חשודים, נלקחות דוגמאות לבדיקות במעבדות השירותים להגה"צ ולביקורת בבית דגן. בהתאם לתוצאות הבדיקה מתקבלת ההחלטה כיצד יש לנהוג במשלוח הנגוע: לחטאו, להשמידו או לסרב להכנסו לישראל.

‎מהו החומר PH3 המשמש בחיטוי צמחים?

PH3 הוא תכשיר המשמש לקטילת חרקים. החומר פעיל בצורתו הגאזית ומגיע בפורמולה מוצקה של מגנזיום פוספין או אלומיניום פוספין. התכשיר משמש בעיקר לקטילת חרקים במוצרי מזון יבש באיסום ולטיפולי הסגר (גרעינים, גרגרים וזרעים). למידע נוסף בנושאי פעילות ושימוש בטיחותי נא עיין בקישורים המצורפים:
USDA

השירותים להגה"צ ולביקורת - היחידה להסגר צמחים

במידה וברצוני לייבא זרעים לשתילה (זרעים שמיועדים להפקת שמן וממנו להפקת ביו דיזל) האם דרוש לי אישור מיוחד או אישור ככל האישורים? האם עלי להיות רשום בפנקס היבואנים? מדובר בכמות של 30-40 ק"ג לכל היותר? היבוא מגיע מהודו.

צמחים וכל חלק של צמח, כולל זרעים, עלולים להעביר נגעי צמחים ממקום למקום. על מנת לוודא שהצמח יגיע חופשי מנגעים, אנחנו בודקים איזה נגעים עלולים להגיע עם הצמח ודורשים חופשיות מהם ו \ או מבקשים לבצע טיפול שיקטול אותם (במידה וקיים טיפול כזה). סוג הנגע וכמותו תלויים במקום הטופוגרפי שממנו הצמח מגיע. לכן הבדיקה שלנו, בדיקת הערכת סיכונים (PRA), מתייחסת לסוג הצמח ולמקום שממנו הצמח מגיע. זה התהליך שאנחנו מבצעים לפני יבוא כל מוצר שלא אישרנו את היבוא שלו בעבר או יבוא צמח ממקום חדש.
לגופו של עניין, יבוא צמח או מוצר של צמח לישראל מחייב, על פי חוק, להצטייד ברשיון יבוא פיטוניטרי. במקרה שלך, עליך להגיש בקשה ליבוא זרעים. את הטופס ניתן לקבל ביחידת רשיונות יבוא (בטל': 87 \03-96815510) או להוריד אותו באתר האינטרנט. הנך מתבקש למלא את כל הפרטים הדרושים ולשלוח אותו בפקס הרשום על גבי הטופס. הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אולם בדיקת ה- PRA כרוכה בתשלום אגרת פתיחת תיק.
לבירור נוסף על המשך הטיפול בבקשתך, יש ליצור קשר עם היחידה שהזכרתי מעלה, כמן כן, ניתן לפנות לממונה יבוא, גב' שלומית ציוני בטל. 9681583 03 לקבלת פרטים נוספים.

בדרך לאילת ובאזור ים המלח יש אזורים שמשולטים כ"אזור הסגר חקלאי" מהי המשמעות של סימון זה?

באזור הערבה מתקיים מאז שנת 1995 פרויקט הזה"ב (הדברת זבוב ים-תיכון בערבה). אזור הערבה הוא אזור גיאוגרפי מבודד מבחינה חקלאית מיתר אזורי הארץ. הכחדת המזיק (זבוב ים-תיכון המהווה גורם מגביל לייצוא ממדינת ישראל) מאזור גיאוגרפי זה מאפשר מזה כמה שנים את פתיחת שווקי יצוא לתוצרת חקלאית בכמה מדינות בעולם שבעבר לא איפשרו לנו לייצא פלפל, עבניות ומלון אליהם.
הכחדת המזיק מאזור זה מבוצעת בשיטת פיזור זבובים זכרים עקרים שאינם מעמידים צאצאים (מאז 95 צומצמה אוכלוסיית הזבוב בכ- 95%). חדירת זבובים חדשים חיים באמצעות פירות וירקות מיתר אזורי הארץ עלולה לפגוע בפרויקט חשוב זה ולפגוע בהסכמי היצוא החדשים שנחתמו עם מדינות אלו.
משמעותו של ההסגר הוא שאין להשליך בשטח פירות וירקות בשום אופן ומשום סוג. החקלאים מבצעים סניטציה מוחלטת בין עונות הגידול השונות בחלקות הגידול (בפיקוח משרד החקלאות) כדי למנוע שמזיקים אלו ישארו על צמחיה מעונה לעונה וכד'.
 

אני חקלאי ישראלי שבודק אפשרות לגדל פרחים בירדן.

1. האם אוכל להכניס לישראל את הפרחים שאגדל בירדן לשם יצואם מישראל לאירופה?

2. במידה והתשובה חיובית, מהם התנאים והאישורים בהם עלי לעמוד?

תשובתי מתיחסת אך ורק לנושאי הגנת הצומח ללא קשר לנושא המסחרי. כל הטיפול בצד המסחרי והאישורים לכך מבוצע על ידי היחידה לסחר חוץ במשרד החקלאות (מר צבי כהן, מנהל היחידה, טל': 9845473 03).
יבוא לשטח מדינת ישראל לשם יצוא מתחלק לשני חלקים נפרדים: 1. יבוא 2. יצוא.
יבוא: היבוא יכול להתבצע בשתי דרכים:
1. מעבר בטרנזיט, ללא שחרור של המשלוח.
2. יבוא לצורך יצוא.

מעבר בטרנזיט:
במקרה זה המשלוח חייב להגיע כשהוא ארוז באריזה חדשה וסגורה הרמטית.
המשלוח לא משתחרר מהמכס בעת הכניסה לישראל, הוא מסומן וכל האריזות חייבות לעבור לנמל היציאה כשהן סגורות באותן אריזות. עם יציאת המשלוח לחו"ל, הוא ילווה בתעודת בריאות ירדנית.

יבוא לצורך יצוא:
1. יש להצטייד ברשיון יבוא פיטוסניטרי טרם הבאת המשלוח לישראל.
2. המשלוח חייב להגיע לארץ לאחר שנבדק בירדן על ידי הרשות המוסמכת להגנת הצומח במשרד החקלאות הירדני ואושרה חופשיותו מחרקים ומחלות.
3. המשלוח מגיע למסוף הגבול, מלווה בתעודת בריאות ירדנית המאשרת את דרישות היבוא הפיטוסניטרי שפורטו ברשיון היבוא שברשותך.
4. המשלוח נבדק על ידי מפקח הסגר צמחים (ישראלי) במעבר הגבול טרם כניסתו לארץ.

יצוא:
עם יציאת המשלוח לחו"ל הוא יבדק על ידי מפקח של השירותים להגנת הצומח
ולביקורת וילווה בתעודת יצוא חוזר (Reexport) ישראלית.

האם מותר להכניס לארץ 1 ק"ג של אורז אוגני מתאילנד?

השרות להסגר צמחים פועל למניעת חדירת נגעים העלולים להגיע עם חומר צמחי המגיע מחו"ל.
כל הבאת צמח או מוצר צמחי בעל פוטנציאל הכנסת נגע לישראל. רמת סיכון זו תלויה במוצר המיובא ובארץ המקור.
במקרה שלך מותר להביא אורז למאכל מתאילנד. נא להציג את החבילה לעובד ההסגר הנמצא במסוף הנוסעים, אשר בודק את המוצר במקום. במידה והוא חופשי מנגעים הוא משחרר אותו לשימוש ללא כל צורך באישורים נוספים ובהתערבות נוספת.

אין אנו מטפלים בנושא המכס.