יצוא צמחי נוי וחומר ריבוי

שאלה

תשובה

Hi Vardit, my name is Meir P. and I would like to ask the following question.
Can we export a rootstock for watermelon ( cucurbita moschata ) which is Japan origin to Honduras? Seeds need to be shipped from Israel directly to Honduras ?
Thanks again

Meir P. please call Vardit Tel: 050-6241751 or send your Email address.

כיצד ניתן לקבל את רשימת השמות הבוטניים לפרחים עבור הטופס הפיטוסניטרי?

ברשימת הפרסומים באתרינו זה, נמצאות רשימות המכילות את השמות הבוטניים של רוב הצמחים המיוצאים מישראל, למילוי תעודות הבריאות. הרשימות ממויינות לפי שם עברי ולפי שם לטיני בכדי להקל על ההתמצאות. בפניה באמצעות "כתוב לנו", ניתן לקבל את הטבלה הנ"ל על גבי CD בפורמט Excel.

אנו מעונינים במידע הקיים לגבי תהליכי מיון בפרחים ליצוא (פלוקס, צסטרום, היפריקום).

את המידע ניתן לקבל בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות אצל דובי וולפסון באמצעות דוא"ל

אני מגדל ערערים (JUNIPERS). ברצוני ליצא צמחים אלה לאירופה.
אילו אישורים ומהו התהליך שיש לעבור לשם כך.

הסחר בצמחים מחייב קיום דרישות פיטוסניטריות של מדינת היבוא. הקהילה האירופית דורשת מיצואן מחוץ לקהילה:
1 .להיות רשום בשרותים להגנת הצומח של המדינה המייצאת
2.
להיות בפיקוח של לפחות 45 יום על ידי מפקחי השרותים להגנת הצומח.
3. המשתלה חייבת להיות חופשית ממזיקים (כנימות ממוגנות, כנימות עש, מנהרנים וכדומה...) ובמצב פיטוסניטרי תקין (ללא עשביה וכדומה...) במשך תקופה זו.
4. המשלוח חייב להבדק לפני היצוא ולהיות חופשי מנגעים.
המחלקה ליצוא, בשרות להסגר צמחים תשמח מאוד לעזור לך על מנת שתצליח במילוי דרישות היצוא.
על מנת להתחיל את התהליך עליך למלא טופס בקשה לרישום. את הטופס ניתן לקבל מגב' ורדית זימן בטלפון 9681587 03 או לשלוח לה מכתב בפקס 9681571 03.

קראתי פרסום שלכם בעיתון חקלאי (אינני זוכר את שמו) בנושא "שתלנות בניהול מתקדם". ‏אני יצרן שתילים וחומר ריבוי. לקוחותי מבקשים ממני אישורי בריאות ואיכות בגלל תקן היורפגאפ אך אין ברשותי אישורים כאלו. האם הסטנדרט החדש הזה יכול לתת לי מענה? ‏
מדוע אין באתרכם כל מידע בנושא זה, כמו למשל את מפרט הדרישות לתקן הזה.‎

ניתן לפנות לורדית זיימן לקבלת הסברים ומידע בטלפון: 050-6241751.

אני מגדל ערבות (.Salix sp). ברצוני לדעת אילו אישורים אני צריך ואיזה תהליך עלי לעבור בכדי ליצא תוצרת זו לחו"ל?

בעקרון, כל יצוא צמחי חייב להיות מוצג בפני מפקח של השרותים להגה"צ ולביקורת לפני יצוא ובכלל זה גם ארבעת המינים. חלק מהמוצרים חייבים בפיקוח לכל אורך עונת הגידול. למדינות שונות דרישות מיוחדות לארבעת המינים. בתום הבדיקה (אם הכל נמצא תקין) תקבל תעודת בריאות רשמית (Phytosanitary Certificate), המעידה כי התוצרת נבדקה ונמצאה תקינה. תעודה זו מקובלת על שלטונות משרד החקלאות של מדינת היעד באם מולאו כל דרישות המדינה. כדי לקבל תשובה מדויקת ומפורטת יש צורך בפרטים נוספים כמו: מהי מדינת היעד, מהו מקור המינים הנשלחים, אזור גידולם וכיוצ"ב. לשם כך אנא פנה בצרוף כתובת דוא"ל או טלפון על מנת שנוכל להיות עמך בקשר ולהפנותך לקבלת השרות במקום הקרוב למקום מגורך.

כיצד ניתן לדעת מהם נגעי ההסגר של מדינה כלשהיא לפני ביצוע יצוא, ומניין ניתן לקבל מידע זמין על רשימות נגעים של המדינות?
האם קיים ברשותכם מידע זה?

המידע לגבי נגעי הסגר של מדינות העולם, בעיקרון, איננו קיים ברשותינו. זהו מידע המצוי ברשותה של כל מדינה ומדינה. עם זאת, לגבי מדינות החברות בארגון EPPO (הארגון האירופי להגנת הצומח) קיים כל המידע הנ"ל, כולל לגבי מדינות המזרח התיכון. רשימות אלו מפורסמות באתר האינטרנט של האירגון בכתובת: www.eppo.org הרשימות מחולקות לפי סיכון ותפוצת נגעים (A1,A2).
אם ברצונך ליצא מוצר למדינה שאינה חברה בארגון EPPO, עליך לפנות בבקשה ללקוח במדינת היצוא שיעביר אליך את דרישות היבוא (הכוללות בד"כ גם רשימת נגעים) על גבי מסמך רשמי של שלטונות הגנת הצומח במדינה.

ברצוני לשלוח לחו"ל שתיל של עץ זית (לגרמניה). נאמר לי כי אני צריכה תעודת "היפו סניטרי." שאלתי: היכן אני יכולה להשיג את התעודה, האם במשתלה מסויימת?
האם ישנה משתלה שאפשר לרכוש את השתיל ולקבל תעודה או שעלי לפנות אליכם, לאיזה משרד ומס' טלפון?

עלייך לרכוש את שתיל עץ הזית המבוקש במשתלה בעלת רשיון משתלה מטעם השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות. למשתלה ישנו מפקח אחראי מטעמינו אשר ינפיק את תעודת הבריאות (פיטוסניטארית) לשתיל המבוקש - התעודה תונפק ללא תשלום. לפני הנפקת התעודה,עלייך לבקש מהמקבל בגרמניה לפנות לרשויות הגנת הצומח במדינתו לברר האם ישנם דרישות בריאותיות מיוחדת ליבוא שתילי זיתים אליהם, על מנת שנוכל למלא את הדרישות והשתיל לא "יתקע" במכס בעת הגעתו לגרמניה.