​​​הגוף המוסמך במדינת ישראל לאכיפת תקני איכות של תוצרת טרייה המיועדת ליצוא הוא השירות לביקורת תוצרת חקלאית. 
השירות פועל מתוקף החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - 1954 והתקנות לחוק זה.
השירות ניתן לכל תוצרת ממקור צמחי המיועדת ליצוא: הדרים, ארבעת המינים, פרחים קטופים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, אגוזי אדמה וגרעיני חמניות.
הביקורת נעשית באמצעות מדגם אקראי של משלוח בבית האריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט) ובמסופי היצוא, הכול לפי העניין.

לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכם הדדיות עם האיחוד האירופי בנושא פיקוח על תוצרת טרייה ועל תוצרת אורגנית. התעודות הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים לביקורת מוכרות על ידי האיחוד האירופי, דבר המקל במידה רבה על כניסת תוצרת ישראלית לאירופה.
שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסכמים בינלאומיים נוספים המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים, כגון טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות, בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור. טיפולים אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון יפן, דרום קוריאה, ארה"ב, אוסטרליה.

שירותי הביקורת פועלים כנאמנים לביצוע דרישות המדינות המייבאות על פי תנאי ההסכם. תוצרת שנבדקה ואושרה ליצוא זכאית לקבל על פי העניין תעודות בינלאומיות המעידות על כך ומלוות את התוצרת ליעדה. התעודות הבינלאומיות הן תעודת ביקורת איכות, תעודת בריאות ותעודה לתוצרת אורגנית.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם הגוף הרשמי המוסמך להנפיק תעודות אלו המוכרות על ידי שלטונות מדינות היעד של היצוא החקלאי הישראלי.

השירות הוא מגוון וניתן בפריסה ארצית רחבה, במסופי היצוא, בבתי אריזה/תחנות מעבר או במקום אחר, על פי בקשת מבקש השירות ותמורת תשלום.​

ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)

 

 

 

 

רשימת יצרני אריזות עץ 2019הגנת הצומח;ענפי הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 201918/05/2019 21:00:00{74c9dc68-8b2a-4ad4-afd3-debbf48dd301}2393655d-c63f-47b0-9afb-70b7c5d862d814
יצוא תוצרת חקלאית טרייהיבוא ויצואביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tozeret_haklait.aspxיצוא תוצרת חקלאית טרייה05/09/2018 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45833
הסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראליבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);יצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הערכת סיכון נגעים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/lulavim_etrogim.aspxהסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראל05/09/2016 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e223
טיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצריםיבוא ויצוא;מידע לחקלאי;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);טיפולי קור בתוצרת חקלאית המיועדת לייצוא;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tipuley_kor_2016.aspxטיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצרים14/06/2016 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45826

 

 

פריד סלע אדוהפריד סלע אדוה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465775פריד סלע אדווהרכזת בכירה (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)08-852141608-8524815advaf@moag.gov.il
סנדלר אלכסנדרסנדלר אלכסנדר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465767סנדלר אלכסנדרמרכז אזור נגב08-994559808-9933453alecsanders@moag. gov.il
בלה אלשבלה אלש{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466992אלש בלהרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)08-6581665AleshBH@moag.gov.il
גורביץ` אלכסגורביץ` אלכס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465785גורביץ` אלכסמרכז ביקורת-נגב08-853201808-8524815alexgu@moag.gov.il

 

 

דרושים בודקים לתוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/yatzu_totzeret_tria/Pages/Drushim_Bodkim_Tozeret.aspxדרושים בודקים לתוצרת חקלאית טרייה03/07/2018 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/shot_pailut_namalim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />shot_pailut_namalim.aspx</a>שעות פעילות בנמלי היצוא לבדיקת משלוחים של אגף הסגר ואגף הביקורת

 

 

 

 

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok lepikuah al yatzu.aspxחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1979- pikuah al yatzu.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/etrogim-1974.aspxתקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974
הנחיות מנהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית ליצואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/hanhayotlesimun.aspxהנחיות מנהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית ליצוא