​​​הגוף המוסמך במדינת ישראל לאכיפת תקני איכות של תוצרת טרייה המיועדת ליצוא הוא השירות לביקורת תוצרת חקלאית. 
השירות פועל מתוקף החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - 1954 והתקנות לחוק זה.
השירות ניתן לכל תוצרת ממקור צמחי המיועדת ליצוא: הדרים, ארבעת המינים, פרחים קטופים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, אגוזי אדמה וגרעיני חמניות.
הביקורת נעשית באמצעות מדגם אקראי של משלוח בבית האריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט) ובמסופי היצוא, הכול לפי העניין.

לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכם הדדיות עם האיחוד האירופי בנושא פיקוח על תוצרת טרייה ועל תוצרת אורגנית. התעודות הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים לביקורת מוכרות על ידי האיחוד האירופי, דבר המקל במידה רבה על כניסת תוצרת ישראלית לאירופה.
שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסכמים בינלאומיים נוספים המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים, כגון טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות, בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור. טיפולים אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון יפן, דרום קוריאה, ארה"ב, אוסטרליה.

שירותי הביקורת פועלים כנאמנים לביצוע דרישות המדינות המייבאות על פי תנאי ההסכם. תוצרת שנבדקה ואושרה ליצוא זכאית לקבל על פי העניין תעודות בינלאומיות המעידות על כך ומלוות את התוצרת ליעדה. התעודות הבינלאומיות הן תעודת ביקורת איכות, תעודת בריאות ותעודה לתוצרת אורגנית.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם הגוף הרשמי המוסמך להנפיק תעודות אלו המוכרות על ידי שלטונות מדינות היעד של היצוא החקלאי הישראלי.

השירות הוא מגוון וניתן בפריסה ארצית רחבה, במסופי היצוא, בבתי אריזה/תחנות מעבר או במקום אחר, על פי בקשת מבקש השירות ותמורת תשלום.​

ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)

 

 

 

 

יצוא תוצרת חקלאית טרייהיבוא ויצואביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tozeret_haklait.aspxיצוא תוצרת חקלאית טרייה05/09/2018 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45833
רשימת יצרני אריזות עץ 2018הגנת הצומחביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/Yatzraney_arizot_etz_2018.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 201806/03/2018 22:00:00{74c9dc68-8b2a-4ad4-afd3-debbf48dd301}2393655d-c63f-47b0-9afb-70b7c5d862d813
הסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראליבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);יצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הערכת סיכון נגעים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/lulavim_etrogim.aspxהסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראל05/09/2016 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e223
טיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצריםיבוא ויצוא;מידע לחקלאי;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);טיפולי קור בתוצרת חקלאית המיועדת לייצוא;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tipuley_kor_2016.aspxטיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצרים14/06/2016 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45826

 

 

טל דניטל דני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466994טל דנירכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)DaniT@moag.gov.il
דוד יצחקדוד יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466996יצחק דודרכז בכירIzhakD@moag.gov.il
רדייבסקי אנהרדייבסקי אנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466997רדייבסקי אנהביקורת נוסעים נכנסים03-9681500anar@moag.gov.il
פריד סלע אדוהפריד סלע אדוה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465775פריד סלע אדווהרכזת בכירה (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)08-852141608-8524815advaf@moag.gov.il

 

 

ייצוא רימונים, הדרים, פלפל ונקטרינות / אפרסקים לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/yetzu_ihud-iropi_2018.aspxייצוא רימונים, הדרים, פלפל ונקטרינות / אפרסקים לאיחוד האירופי22/09/2018 21:00:00
דרושים בודקים לתוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/yatzu_totzeret_tria/Pages/Drushim_Bodkim_Tozeret.aspxדרושים בודקים לתוצרת חקלאית טרייה03/07/2018 21:00:00

 

 

הזמנה להשתלמות - מילוי תעודת בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחיםיצוא צמחים ומוצרי צמחים;הגנת הצומח;המזון שאנחנו אוכליםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim/Pages/mteudat_briut_yetzu_tzmahim.aspxהזמנה להשתלמות - מילוי תעודת בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים18/12/2018 22:00:00{e4007fda-7962-4ab1-b2e0-b1530431f4b9}f012ed70-a27b-4213-bb79-ac7f94d7beaa35

 

 

מפת רגשים לארצות הבריתיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/mapa_regashim_usa.aspxמפת רגשים לארצות הבריתמפת רגשים לארצות הברית
מסלול בקרה עצמית - טופס הצטרפותיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/ApplicationFormForSelfInspectionSchem.aspxמסלול בקרה עצמית - טופס הצטרפות
בקשה לערר על פסילת תוצרתיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/bakashat_irur.aspxבקשה לערר על פסילת תוצרתבקשה לערר על פסילת תוצרת
טופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאישור קטיף הדריםיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/check list_maabada_hadarim.aspxטופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאישור קטיף הדריםטופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאשור קטיף
תקינות מעבדה - טופס בדיקהיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/CheckListForLaboratoryFitting.aspxתקינות מעבדה - טופס בדיקהתקינות מעבדה

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/shot_pailut_namalim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />shot_pailut_namalim.aspx</a>שעות פעילות בנמלי היצוא לבדיקת משלוחים של אגף הסגר ואגף הביקורת

 

 

דרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot lekabalat hasmaha leyatzu.aspxדרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמית
הנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15 https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hanhayot leyatzranei etz.aspxהנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15
נוהל פיקוח וביקורת על יצוא שתילי בננותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal pikuah ve bikoret al yatzu.aspxנוהל פיקוח וביקורת על יצוא שתילי בננות

 

 

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok lepikuah al yatzu.aspxחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1979- pikuah al yatzu.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/etrogim-1974.aspxתקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974
הנחיות מנהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית ליצואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/hanhayotlesimun.aspxהנחיות מנהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית ליצוא