הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15

 

 

 

​​​

אחד הנושאים שהתעוררו לאחרונה הינו תחום מזיקי העץ. אריזות העץ (משטחים, כלובים, תופים ועוד), עשויות על פי רוב מעצים מחטניים (בד"כ מעצי אורן), והן עלולות להכיל חרקים המזיקים לצומח. דווח על סוגים שונים של חרקים ושל נמטודות (תולעים) שנמצאו באריזות עץ ושנחשבים למזיקים. המזיקים עוברים מאריזות העץ לעצים אחרים, מתרבים בהם ומסבים נזקים לעצים, ליערות, ולתעשיות העץ. גם אם הסחורה עצמה קיבלה את אישור הרשויות להגנת החי והצומח, האריזה שלה, או אותו משטח שעליו היא ערוכה, עלולה להכיל את המזיק ולגרום לנזקים סביבתיים.

מסחר בינלאומי בעץ טומן בחובו סכנות גדולות למדינות המייבאות בדמות מזיקים ומחלות העלולים להיות מועברים ממדינות מייצאות בתוך ועל גבי אריזות מעץ, חומר גלם מעץ ועוד.
בכדי לצמצם עד כמה שניתן את הסיכון הכרוך באריזות מעץ נקבע תקן לחיטוי אריזות אלו וסימונם טרם שינועם אל מעבר לים.

תקן זה נקבע על ידי ה- IPPC (ארגון הגג של רשויות הגנת הצומח השייך ל- FAO של האו"ם).
התקן אינו מתייחס לעץ מעובד כגון סנדוויץ'​, MDF, סיבית (לוחות מעובדים של עץ שנגרס לגודל קטן מ-6 מ"מ ועבר בתהליך יצורו הדבקה, לחץ גבוה וחום), עבורם לא נדרש כיום טיפול. למדינות המקיימות סחר עם מדינת ישראל דרישות שונות לטיפול באריזות עץ וסימונן לפי תקן ISPM 15. 

הגוף הרשמי בישראל המוסמך לאשר עמידה בתנאי התקן הוא השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות. בסמכותו לאשר את הגורם המטפל, לאפשר שימוש בסימון ולפקח על חומרי אריזה מעץ המיועדים ליצוא לצורך עמידה בתנאי התקן.    
 
האישור לשימוש בסימון יינתן ליצרן אריזות העץ לאחר שעבר תהליך הכרה על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת ועמד בהצלחה בכל הדרישות.

יצרן אריזות עץ המעוניין לקבל הסמכה לסימון אריזות עץ לפי התקן, יגיש בקשה אל השירותים להגנת הצומח ולביקורת על גבי הטופס המתאים.
למידע נוסף - הנחיות לסימון אריזות​ עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15 

למידע נוסף, ניתן לפנות אל איש הקשר עמית מ​זרחי 
הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15

 

 

 

 

רשימת יצרני אריזות עץ 2019הגנת הצומח;ענפי הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 201918/05/2019 21:00:00{74c9dc68-8b2a-4ad4-afd3-debbf48dd301}2393655d-c63f-47b0-9afb-70b7c5d862d814