ארכיון פרסומים

 

 

הנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/hahayot_yatzraney_etz.aspxהנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכההנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכה